Netwerken

In West-Brabant werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid goed samen.

In West-Brabant is het goed toeven. Goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. En dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. Die opgave pakt Regio West-Brabant op. Mooie resultaten behalen we alleen als we goed samenwerken met het bedrijfsleven en onderwijs. En dat kan alleen met een stevig netwerk en samenwerking met onze partners.

Belangrijke partners in de regio West-Brabant zijn o.a.:

Economic Board West-Brabant

De Economic Board West-Brabant (EBWB), samengesteld uit overheid, onderwijs en
bedrijfsleven, bepaalt de economische koers en ambitie van de regio
West-Brabant.

Wat zijn onze doelen? Waar willen we als regio in uitblinken? Hoe leveren we als
economisch duurzame en krachtige regio een bijdrage en blijven we
toekomstbestendig?

Dit staat in de Economische Agenda West-Brabant. Met een duidelijke keuze:
West-Brabant. Hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen:
verbinden, verslimmen en verduurzamen!

REWIN

De ambitie van West-Brabant is aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant: hub voor vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die in speelt op een snel veranderende wereld?

REWIN is de uitvoeringsorganisatie voor de Economic Board West-Brabant (EBWB). Met doelgerichte economische programma's gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap. Met doelgerichte economische programma's en stuurgroepen:

Bestuur Regionaal Werkbedrijf

Het bestuur Regionaal Werkbedrijf (bRW) is opdrachtgever van het uitvoeringsprogramma
‘West-Brabant werkt aan Talent’. In het bRW werken 17 gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, UWV, SBB, Werk en Vakmanschap, REWIN en werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Leden bestuur regionaal werkbedrijf

Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant. Dat zijn Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Het Rijk en diverse partijen werken samen aan de Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves. Dit document bevat een overzicht van de projecten:

Download de Regiodeal