Welkom
op de nieuwe website van
Regio West-Brabant!

Bakker in de
Metaalindustrie

Biochar:
De circulaire economie
in de praktijk

West-Brabant viert feest!
Breda Beste Binnenstad

Werkgelegenheid
West-Brabant
zit weer in de lift

bestuurders in the picture

Pak Knooppunt
A27 Houten-Hooipolder
eerder aan!

West-Brabantse gemeenten
investeren meer dan € 6 miljoen
in verkeersveiligheid en
bereikbaarheid

Regio West-Brabant investeert
ook in 2018 in toegankelijk
(openbaar) vervoer

Netwerkbijeenkomst RWB
over Arbeidsmarkt
van de toekomst

West-Brabant in de Bres
voor gezondheid
en welzijn burgers

Bouwberaad weer geslaagd!

West Brabant
logistieke hotspot 2017

Logistieke hotspot

We scoren hoog op:

inzetbaarheid medewerkers motivatie medewerkers goede infrastructuur

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Brabantse vrijetijdssector
groeit sneller dan verwacht

Nieuwe fietskaarten
Noord-Brabant

Regionale
energiestrategie
gereed

We Are Food
Brabant Europese Regio
van de Gastronomie in 2018

Provincie en Regio
West-Brabant
bereiken akkoord
over bedrijventerreinen

Leisure Ontwikkel Fonds
open voor ondernemers

Terugblik Week van
de Mobiliteit 2017