Infopagina raads- en collegeleden

Weet als raads- of collegelid in een paar klikken alles over wat Regio West-Brabant is en doet. En wat u als (nieuw) raads- of collegelid aan RWB heeft.

Welkom op de infopagina voor nieuwe raads- en collegeleden in West-Brabant. Op deze pagina vindt u meer informatie over de doelen, acties en resulaten waar binnen Regio West-Brabant (RWB) aan gewerkt is. U treft een overzicht van verschillende publicaties, interviews, het jaarverslag en begroting die u als nieuw raads- of collegelid in West-Brabant verder helpen en informeren. Zodat u eenvoudig en snel op de hoogte bent.

RWB is een (college-)samenwerking van de zestien gemeenten in West-Brabant. We werken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan een sterke economie voor onze regio. Daarvoor zetten we ons in op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. RWB is zelf geen uitvoeringsorganisatie wat betreft deze strategische thema's. Maar we werken met gemeenten samen en ondersteunen hen om strategische keuzes te maken, die leiden tot een beter regionaal vestigingsklimaat. Uitvoeringsorganisatie REWIN betrekken we hier nauw bij.

Wel heeft RWB als organisatie een aantal uitvoeringsgerichte taken onder zich, waarvan Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) ofwel 'De Deeltaxi' en het Mobiliteitscentrum mogelijk het bekendst zijn. Daarnaast beheren en coördineert RWB ook subsidies, zoals het Onderzoek & Ontwikkelfonds voor innovatie en ontwikkeling in West-Brabant. Bezoek voor meer informatie het subsidieloket.

Wat betekent dit in de praktijk voor mij als raadslid?

Als raadslid uit een van de zestien West-Brabantse gemeenten, komt u RWB op verschillende momenten tegen. Als raadslid krijgt u sowieso een keer in het jaar de P&C-stukken opgestuurd. Dit zijn het jaarverslag, de begroting en de kadernota. Als raadslid dient u zienswijzen in op deze stukken. Daarnaast ontvangt u van ons via uw griffier de nieuwsbrief en het actualiteitenoverzicht. Tot slot is minimaal één van de wethouders uit het college van uw gemeente direct inhoudelijk betrokken RWB. Bijvoorbeeld als lid van een kopgroep, zoals de kopgroep Vrijetijdseconomie of Circulaire Economie. U kunt hem of haar altijd benaderen voor meer informatie over bepaalde thema's of onderwerpen.

Onderdeel van ons netwerk

Als raadslid bent u dus betrokken bij de organisatie van RWB. Daarnaast nodigen wij u ook uit voor evenementen, zoals onze Themacafés en Regiodagen. Zo willen we verbondenheid en herkenbaarheid creëren en informatie over onze thema's en onderwerpen delen. Want samenwerken in de regio is belangrijk. Hierdoor ontstaan waardevolle verbindingen. Daarnaast biedt het gemeenten meer handvatten om elkaar onderling te steunen bij grotere, strategische plannen en opgaven. Bovendien beschikt RWB over een breed netwerk, waardoor we snel contact kunnen leggen tussen gemeenten, partners als REWIN, bedrijven en onderwijsinstellingen. U kunt, via RWB, ook verbindingen leggen in dit netwerk.

Kaart West-Brabant Thema's en sectoren, inclusief quotes

De economisch sterke punten van regio West-Brabant in kaart gebracht.

Interviews wethouders en burgemeesters

In de periode 2021-2022 nemen we afscheid van een aantal wethouders. Deze West-Brabantse bestuurders vertegenwoordigden op hun beurt hun gemeente in de commissies van advies. Samen met hen kijken we terug op hoe zij hun periode als wethouder en de samenwerking met RWB hebben ervaren. Ook geven zij tips aan de nieuwe raads- en collegeleden van de regio. Daarnaast interviewden we twee burgemeesters, met wie we kort vooruitblikken naar de toekomst.

Interview Désirée Brummans, oud-wethouder gemeente Moerdijk

Interview Paul de Beer, oud-wethouder gemeente Breda

Interview Willy Knop, oud-wethouder gemeente Steenbergen

Interview Jeroen de Lange, oud-wethouder gemeente Bergen op Zoom

Interview Frank Petter, burgemeester gemeente Bergen op Zoom

Interview Paul Depla, burgemeester gemeente Breda

Jaarverslag (2021) en begroting (2023)

RWB wordt gefinancierd uit inwonerbijdragen uit de zestien gemeenten. In deze documenten leest u de verantwoording van de kosten en de geboekte resultaten. Er is keuze om de volledige jaarrekening en begroting in te zien en de beknoptere varianten 'in één oogopslag'. Download via de links hieronder de meest recente jaarstukken van RWB.

Jaarverslag

Begroting

Flyer

Wilt u weten hoe RWB georganiseerd is, dan vindt u in de flyer hieronder meer informatie en data over de regio, RWB en de uitvoeringsorganisatie REWIN.

Download de flyer

Op de hoogte blijven van RWB

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en organisatie? Dat kan op verschillende manieren:

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om te mailen naar info@west-brabant.eu.

Betrokken bestuurder

Paul Depla

Algemeen bestuur (voorzitter) | strategisch beraad (voorzitter)
burgemeester Breda

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht