RWB in het kort

Samen werken we aan een krachtige regio!

De 16 gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de regio economisch te versterken. Zodat West-Brabanders nu en in de toekomst werk hebben en een prettig leven kunnen leiden in onze mooie regio. Onderstaande Regiovideo geeft een goed beeld weer van wat RWB doet en wat onze doelen zijn:

Embedded content: https://www.youtube.com/watch?v=xmQiLPllAXw&t=24s

RWB is een (college-)samenwerking van de zestien gemeenten in West-Brabant. We werken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan een sterke economie voor onze regio. Daarvoor zetten we ons in op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. RWB is zelf geen uitvoeringsorganisatie wat betreft deze strategische thema's. Maar we werken met gemeenten samen en ondersteunen hen om strategische keuzes te maken. Die leiden tot een beter regionaal vestigingsklimaat. Uitvoeringsorganisatie REWIN betrekken we hier nauw bij. Ook organiseren we netwerk- en kennisbijeenkomsten over diverse thema's en onderwerpen. Zoals onze Themacafés.

Wat RWB nog meer doet

Wel heeft RWB als organisatie een aantal uitvoeringsgerichte taken onder zich, waarvan Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) ofwel 'De Deeltaxi' en het Mobiliteitscentrum mogelijk het bekendst zijn. Daarnaast beheren we ook het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Dit is een subsidie om innovatie en ontwikkeling in de regio aan te jagen. Bezoek voor meer informatie het subsidieloket.

Wilt u een vollediger beeld en meer informatie? Kijk dan zeker verder rond op onze website. Bij Thema's vindt u de thema's en onderwerpen waarvoor RWB zich inzet. Onder Actueel vindt u interessante nieuwsberichten en publicaties over RWB.

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Contactpersoon

Erik Kiers

directeur-secretaris