Uitvoeringsgerichte taken

Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve route- infrastructuur. Regio West-Brabant (RWB) coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kostenontwikkeling. Is er maatwerk nodig of ontbreekt er kennis? Dan speelt het routebureau hierop in.

Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.

Doel

Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

 • Profilering als internationaal bekende routeprovincie.

 • Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.

 • Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.

 • Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

Basis op orde

 • De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen. Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.

 • Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

Activiteiten

Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

 • Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor regio.

 • Inspiratie en verleiding door influencersmarketing op onze toproutes en inzet van website, social media en Brabant-app.

 • Ontwikkelen van themaroutes op basis van nationale en provinciale thema’s en verkenning mogelijkheden voor sages en legenden routes.

 • Traveltrade.

 • Aanbod route toolkit, inclusief widget meldpunt, kaart-op-maat voor ondernemers en gebruikersdoelgroepen.

 • Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal.

 • Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau.

 • Aanbieden van roadshows voor beleidsmakers in de regio.

Basis op orde

 • Beheer, onderhoud en ontwikkeling van de recreatieve routestructuren.

 • Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk door vervanging informatiepanelen en uitbreiding huidige netwerk.

 • Advisering aan gemeenten op strategisch en operationeel niveau.

 • Stimuleren van en begeleiding bij realisatie van nieuwe recreatieroutestructuren. Denk hierbij aan varen en ruiteren/mennen.

 • Netwerken verbinden met verblijfsaccommodaties die passen bij de verschillende recreatieve netwerken (fietsen, wandelen, mountainbiken, ruiteren/mennen en varen).

 • Loketfunctie voor West-Brabant.

 • Regie en coördinatie over meer dan 80 vrijwilligers t.b.v. controlerapportages/ meldingen. Dit loopt het gehele jaar door.

 • Onderzoek onder diverse gebruikersgroepen.