24 augustus 2020

Aanvragen subsidie Arbeidsmarkt Coronafonds

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil behouden en ontwikkelen, juist ook door de gevolgen van de Coronacrisis? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Coronafonds West-Brabant!

Aanvraagformulier subsidie Coronafonds West-Brabant

Naast het bovenstaande subsidieaanvraagformulier zijn de onderstaande documenten verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

  • Het project dient uitgevoerd en afgerond te zijn binnen tijdsbestek van 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021. De aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 31 maart 2021
    ingediend worden.

Meer informatie?

Bekijk deze pagina.

Na afloop

Wanneer jouw project is afgerond lever je een activiteitenverslag aan en een financiële verantwoording (inclusief facturen, betaalbewijzen en getekende urenoverzichten). Het format activiteitenverslag tref je hier.