21 juli 2020

Aanvragen subsidie Economie & Innovatie

Ben jij een MKB ondernemer met een project in de start- of experimenteerfase? Als dit project een impuls geeft aan de economie van de regio kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie!

Subsidieaanvraagformulier

Naast het bovenstaande subsidieaanvraagformulier zijn de onderstaande documenten verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Verplichte documenten

  • projectplan. Gebruik hiervoor dit format.

  • sluitende begroting met onderbouwing, Gebruik hiervoor dit format.

  • de-minimisverklaring. Gebruik hiervoor dit format.

  • samenwerkingsverklaring (indien van toepassing). Gebruik hiervoor dit format.

  • rechtsgeldige machtiging (indien van toepassing). Gebruik hiervoor dit format.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Momenteel wordt de subsidieregeling Economie en Innovatie herzien. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele veranderingen. Houd hiervoor deze pagina en onze LinkedIn in de gaten. Bij vragen kun je contact opnemen met Gitta Camfferman via Gitta.Camfferman@west-brabant.eu of 06 15 27 68 53.’

Na afloop

Wanneer jouw project is afgerond lever je een activiteitenverslag aan en een financiële verantwoording (inclusief facturen, betaalbewijzen en getekende urenoverzichten). Het format activiteitenverslag tref je hier.

Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Frank Vrolijk

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | bestuurscommissie KCV | stuurgroep Subsidie Economie & Innovatie
wethouder Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby