21 juli 2020

Aanvragen subsidie Economie & Innovatie

Ben jij een MKB ondernemer met een project in de start- of experimenteerfase? Als dit project een impuls geeft aan de economie van de regio kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie!

Subsidieaanvraagformulier

Naast het bovenstaande subsidieaanvraagformulier zijn de onderstaande documenten verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag.

Verplichte documenten

  • projectplan. Gebruik hiervoor dit format.

  • sluitende begroting met onderbouwing, Gebruik hiervoor dit format.

  • de-minimisverklaring. Gebruik hiervoor dit format.

  • samenwerkingsverklaring (indien van toepassing). Gebruik hiervoor dit format.

  • rechtsgeldige machtiging (indien van toepassing). Gebruik hiervoor dit format.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Tot en met 30 november kun je een subsidieaanvraag indienen, zolang het budget toereikend is.
Er gelden geen formele indieningsronden door middel van een tendersysteem. Er wordt toegewerkt naar een besluitvormingsmoment door de beoordelingscommissie. Het eerst volgende besluitvormingsmoment is 14 oktober. Zorg ervoor dat jouw definitieve aanvraag uiterlijk 22 september is ingediend bij RWB.

Na afloop

Wanneer jouw project is afgerond lever je een activiteitenverslag aan en een financiële verantwoording (inclusief facturen, betaalbewijzen en getekende urenoverzichten). Het format activiteitenverslag tref je hier.

Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Wethouder
Gemeente Altena

Lieke Schuitmaker

Wethouder
Gemeente Drimmelen

Frank Vrolijk

Wethouder
Gemeente Etten-Leur

Contactpersoon

Gitta Camfferman

coördinator fondsen, subsidies en lobby