03 augustus 2020

Het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)

De provincie Noord-Brabant heeft samen met onder andere RWB, Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma een uniek fonds opgezet: het LOF.

Aanleiding

De bestedingen van de bezoekers in Brabant zijn minder dan in andere Europese regio’s. Dat moet anders. Meerdaags bezoek verhoogt deze bestedingen. Een hogere kwaliteit en capaciteit van het vrijetijdsaanbod stimuleert dit. Met boeiende (inter)nationale thema’s en cross-overs tonen we meer verband in het vrijetijdsaanbod. De kernthema’s voor Leisure in Brabant zijn:

• Brabantse meesters en erfgoed
• Design en innovatie
• Attractieparken en evenementen 

Leningen

Goede initiatieven voor een sterkere vrijetijdssector in Noord-Brabant komen in aanmerking voor een lening. Het LOF verstrekt (achtergestelde) leningen tegen gebruikelijke voorwaarden. De lening kan achtergesteld zijn ten opzichte van andere financieringsvormen. Echter niet ten opzichte van het eigen vermogen van de aanvrager.

Voor wie?

Voor alle bedrijven met een goed plan voor Noord-Brabant. Overheden kunnen geen aanvrager zijn, wel partner van aanvragende bedrijven. Dit geldt ook voor kennisinstellingen. Semipublieke instellingen in de culturele/vrijetijdssector (bibliotheken, musea etc.) kunnen wel aanvragen als hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds te financieren is.

Heeft u een aantrekkelijk plan voor Noord-Brabant? Kijk dan snel op onderstaande website:

 Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant | Stimulus

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby