24 augustus 2020

Subsidieregeling Arbeidsmarkt Coronafonds

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil behouden en ontwikkelen, juist ook door de gevolgen van de Coronacrisis? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Coronafonds West-Brabant! Ons doel? Talenten behouden én ontwikkelen in West-Brabant. Ook in tijden van corona.

Met de subsidiabele bijdrage van maximaal € 500.000,- van de Provincie Noord-Brabant (het zogenaamde Coronafonds), willen we in West-Brabant de krachten bundelen om op een innovatieve manier de gevolgen van de Coronacrisis op korte termijn aan te pakken. Het doel dat we willen bereiken is om arbeidskrachten te behouden voor de regio en/of hen zodanig te ( bij- of om-) scholen zodat zij kunnen blijven werken in de regio. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs, ondernemers en werknemersorganisaties.

Voor wie?

Met het Coronafonds willen we nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties stimuleren. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant. Dit kan gedaan worden vanuit de overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs. Een voorwaarde voor de subsidie is echter dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal twee samenwerkingspartners (vanuit overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs).

Subsidiebudget

Het project mag maximaal aanspraak maken op € 50.000 provinciale subsidie. Dit is 45% van de totale begroting. De overige 55% van de totale kosten is eigen financiering vanuit de samenwerkende organisaties (in uren of vanuit facturen).

We beslissen samen

De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd door diverse samenwerkingspartners. Maar ook de toekenning wordt gezamenlijk bepaald vanuit overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs. Elke partij beoordeelt de aanvraag vanuit het gemeenschappelijke regionale belang. Dit gebeurt in een toetsingscommissie.

Er zijn maandelijkse beoordelingsmomenten door de toetsingscommissie, zolang het budget toereikend is. Er worden alleen aanvragen behandeld welke compleet en tijdig aangeleverd worden per mail aan de projectadviseur. Wij vragen bij de behandeling van de aanvraag in de commissie om een korte pitch te doen van het project. Binnen 1 week na de toetsingscommissie ontvang je schriftelijk bericht over de uitkomst.

Laatste mogelijkheid voor aanmelding

Momenteel er nog een subsidiebedrag beschikbaar van meer dan € 100.000.

De laatste toetsingscommissie is gepland op woensdag 10 maart 2021, van 15.00 tot 16.30 uur. De aanvragen hiervoor kunnen uiterlijk maandag 1 maart 2021 ingediend worden.

Na deze toetsingscommissie is er, conform de subsidieregels, geen mogelijkheid meer voor het indienen van aanvragen voor het Coronafonds West-Brabant.

Looptijd

Het project dient uitgevoerd en afgerond te zijn binnen tijdsbestek van 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021. De aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 31 maart 2021 ingediend worden.

Subsidieregels

Download de subsidieregels voor het Coronafonds Arbeidsmarkt West-Brabant 2020-2021.

Subsidieregels

Vragen

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met
de projectadviseur Eva Jeremiasse: eva.jeremiasse@west-brabant.eu / 06-81121487.

Aanvragen?


Bekijk deze pagina.

Logo BRW + Provincie Noord-Brabant

Contactpersoon

Eva Jeremiasse

projectleider West-Brabant werkt aan morgen! / secretaris regionaal werkbedrijf West-Brabant
Regionaal Werkbedrijf West-Brabant