08 juli 2020

Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant

BELANGRIJK: Er kan momenteel geen beroep meer worden gedaan op subsidie vanuit de regeling Economie en Innovatie. Het is mogelijk dat via een andere regeling van de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar gesteld wordt. Houd hiervoor deze pagina en onze LinkedIn in de gaten.

Subsidieregeling 2020

Je vindt hier de nieuwe subsidieregeling die voor 2020 geldt. De eerste paragraaf van deze regeling is van toepassing voor West-Brabant.

Voor projecten waaraan vóór 2020 subsidie is toegekend, gelden andere regels. Deze vind je op de website van de provincie Noord-Brabant.

Subsidieverantwoording

Bekijk hieronder het subsidieverantwoordingsformulier als het project is afgerond. Voor de financiële eindverantwoording gebruik je dit Excel-formulier.

.

Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Frank Vrolijk

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | bestuurscommissie KCV | stuurgroep Subsidie Economie & Innovatie
wethouder Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby