08 juli 2020

Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant

BELANGRIJK: Er kan momenteel geen beroep meer worden gedaan op subsidie vanuit de regeling Economie en Innovatie Noord-Brabant. Deze pagina is bedoeld voor subsidieontvangers die nog een subsidieverantwoording moeten indienen.

Subsidieverantwoording lopende projecten E&I-fonds

Je vindt hier subsidieregeling die voor 2020 geldt. De eerste paragraaf van deze regeling is van toepassing voor West-Brabant.

Let op: De regeling is alleen nog relevant voor lopende projecten die nog moeten worden afgerond.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Bekijk hieronder het subsidieverantwoordingsformulier als het project is afgerond. Voor de financiële eindverantwoording gebruik je dit Excel-formulier.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Heleen van Exsel.

Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Frank Vrolijk

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | bestuurscommissie KCV | stuurgroep Subsidie Economie & Innovatie
wethouder Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby