08 juli 2020

Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Wanneer kom je in aanmerking?

Het project draagt bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB en het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Het project heeft een experimenteel of onderzoekend karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking.

Wat verder belangrijk is

Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend, onderzoekt de aanvrager eerst de mogelijkheid van andere financieringsbronnen. In de aanvraag wordt het resultaat van dit onderzoek aangegeven. Het project heeft ook een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant waarbij de subsidieaanvrager de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk maakt voor derden.

Subsidieronden

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde kunnen subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de adviescommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning. 

De laatste subsidieronde van dit jaar waarin u subsidie aan kunt vragen:

  • Maandag 31 augustus tot en met zondag 11 oktober, besluitvorming vindt plaats op 26 november 2020.

Subsidieregels

Bekijk en download hier de subsidieregels 'Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2020'.

Benodigde documenten subsidieaanvraag

De volgende documenten zijn benodigd voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag:

  • Subsidieaanvraagformulier

  • Projectplan

  • Intentieverklaringen

  • Cofinancieringsverklaringen

  • De-minimisverklaring

Subsidie aanvragen?

Klik hier.

U vindt hier het Subsidieverantwoordingsformulier indien uw project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruikt u dit excel-bestand

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Burgemeester
Gemeente Woensdrecht

Lieke Schuitmaker

Wethouder
Gemeente Drimmelen

Miranda de Vries

Burgemeester
Gemeente Etten-Leur

Contactpersoon

Gitta Camfferman

Coördinator fondsen, subsidies en lobby