Thema

Arbeidsmarkt

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod. Samen met de gemeenten en onze partners pakken zorgen we voor een gezonde arbeidsmarkt in West-Brabant.

Arbeidsmarkt

Opgaven

Arbeidsmarkt

Arbeidsmigranten in West-Brabant

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Arbeidsmarkt

ArbeidsmarktInZicht

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt met Talent

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Arbeidsmarkt

Human Capital West-Brabant

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de
uitbreidingsvraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario’s voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen.

We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.

Rollen die RWB vervult

Secretaris

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Kennisdeling

Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen.

Strategisch advies

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby

Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen.

Belangenbehartiging

RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Het MKB is de motor van West-Brabant, maar dit is ook kwetsbaar. Een regionale visie, programma en coördinatie op het omscholen van medewerkers is bijvoorbeeld essentieel.

Ton Wilthagen, Hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University

Bijeenkomsten

23
sep.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Netwerkcafé

Bekijk evenement
01
dec.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Regiodag West-Brabant

Bekijk evenement
08
dec.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Algemeen bestuur

Bekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt