Arbeidsmarkt

Binden & Boeien

Doel

  • Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio.
  • Binden van talent aan de regio West-Brabant.
  • Verhogen participatiegraad.
  • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid.
  • Leven lang ontwikkelen.

Activiteiten

  • Samenhang brengen in verschillende programma’s ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

  • Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt.

  • Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.

Het MKB is de motor van West-Brabant, maar dit is ook kwetsbaar. Een regionale visie, programma en coördinatie op het omscholen van medewerkers is bijvoorbeeld essentieel.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
29
okt.
Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt met Talent!

Bekijk evenement