Arbeidsmarkt

Binden & Boeien

  • Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio.
  • Binden van talent aan de regio West-Brabant.
  • Verhogen participatiegraad.
  • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid.
  • Leven lang ontwikkelen.

Activiteiten

  • Samenhang brengen in verschillende programma’s ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

  • Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt.

  • Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.

Het MKB is de motor van West-Brabant, maar dit is ook kwetsbaar. Een regionale visie, programma en coördinatie op het omscholen van medewerkers is bijvoorbeeld essentieel.

Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt