Arbeidsmarkt

Binden & Boeien

Gedreven en gediplomeerde werknemers motiveren en behouden voor de regionale arbeidsmarkt is een taak die RWB zich stelt. Door bedrijven en werknemers te binden, maar ook te boeien dragen we bij aan een sterke regionale arbeidsmarkt. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio.

  • Binden van talent aan de regio West-Brabant.

  • Verhogen participatiegraad.

  • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid.

  • Leven lang ontwikkelen.

Activiteiten

  • Samenhang brengen in verschillende programma’s ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

  • Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt.

  • Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.

Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt