Arbeidsmarkt

Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

Om studenten klaar te maken voor de arbeidsmarkt is passend onderwijs in de regio noodzakelijk. RWB zet zich onder andere in om opleidingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te laten komen en te verbinden. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven.

  • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven.

  • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is.

  • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren.

  • Leven lang ontwikkelen.

Activiteiten

  • Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren.

  • Programmamanagement Human Capital-projecten Regio Deal.

  • Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario’s voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch).

  • Bijdrage aan campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren Logistiek, Hightech Maintenance, en Agrofood & Biobased.

Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt