Arbeidsmarkt

Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

Doel

  • Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven.
  • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven.
  • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is.
  • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren.
  • Leven lang ontwikkelen.

Activiteiten

  • Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren.

  • Programmamanagement Human Capital projecten Regiodeal.

  • Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario’s voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch).

  • Bijdrage aan campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren Logistiek, Hightech Maintenance, en Agrofood & Biobased.

Het MKB is de motor van West-Brabant, maar dit is ook kwetsbaar. Een regionale visie, programma en coördinatie op het omscholen van medewerkers is bijvoorbeeld essentieel.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Burgemeester
Gemeente Woensdrecht

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
29
okt.
Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt met Talent!

Bekijk evenement