Arbeidsmarkt

Verkleinen afstand tussen mens & arbeidsmarkt

Werk en aan het werk blijven is noodzakelijk. Mensen die om wat voor dan reden dan ook buiten de arbeidsmarkt dreigen te vallen of problemen hebben een baan te vinden, dienen hulp te krijgen. RWB zet zich in om de afstand tussen mens en arbeidsmarkt te verkleinen. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Iedereen die kan, doet mee.

  • Versterken werkgeversdienstverlening.

Activiteiten

  • Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen).

  • Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf.

  • Projectleiderschap uitvoeringsprogramma.

  • Samenbrengen van partijen in regionale programma’s en organiseren van externe financiering (zoals sectorplannen en nieuw uitvoeringsprogramma).

  • Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?

Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt