Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt met talent

Arbeidstalenten in West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent richt zich op de talenten van de regionale arbeidsmarkt. Lees hieronder meer over de doelen en activiteiten van dit programma dat gecoördineerd wordt door RWB.

Onze uitwerking: Talentenfonds 

We zijn met behulp van de provincie Noord-Brabant een Coronafonds gestart. Hiermee worden projecten gefinancierd die bijdragen aan inzetten op talent behouden en ontwikkelen. Dit fonds gaan we uitbreiden met projecten op talent benutten en aantrekken. Meer informatie hierover is te vinden bij ons subsidieloket

Dit alles gaat volgens vier pijlers:

  • Talent aantrekken 

  • Talent benutten 

  • Talent ontwikkelen 

  • Talent behouden 

Onze werkwijze: we doen het samen 

De regionale aanpak en uitvoering van de arbeidsmarktprojecten heeft een breed scala aan partners. Al deze partners hebben gezamenlijk een enorme denkkracht die we willen gebruiken voor het bedenken van innovatieve oplossingen voor de gevolgen van de arbeidsmarkt.   

De aanvragen voor de projecten onder het fonds kunnen ingediend en uitgevoerd worden door mulit-helix partijen uit de regionale samenwerking, namelijk overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs (minimaal 2 samenwerkingspartners). Maar ook de toekenning van ingediende projecten wordt gezamenlijk bepaald door een gemengde toetsingscommissie.  Elke partij beoordeelt vanuit het gemeenschappelijke regionale belang.    

Wendbare arbeidsmarkt

We werken aan een wendbare arbeidsmarkt met plaats voor iedereen en voldoende arbeidskrachten voor een economische groei. Voor het realiseren van onze regionale arbeidsopgave worden dus projecten uitgevoerd door samenwerkingspartners uit de regio. De projecten hebben allen een voorzitter om de voortgang te bewaken en een breed netwerk aan deelnemers. 

Het overkoepelende resultaat en de coördinatie wordt aangestuurd door een projectleider en projectadviseur vanuit Regio West-Brabant. 

 Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Contactpersoon

Eva Jeremiasse

projectleider West-Brabant werkt aan morgen! / secretaris regionaal werkbedrijf West-Brabant
Regionaal Werkbedrijf West-Brabant

Astrid Persons

adviseur Arbeidsmarkt / secretaris bestuur Regionaal Werkbedrijf