Thema

Economie

Vier opgaven staan in WestBrabant centraal: een veerkrachtig economisch profiel, verduurzaming, vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie.

Economie

Opgaven

Economie

Vrijetijdseconomie

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Economie

Vestigingsklimaat

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Economie

Veerkrachtig economisch profiel

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Economie

Verduurzamen economie

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars, met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie. Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht.
De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.

Versterking met focus

We hebben de volgende hoofdopgaven.
+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

 We behoren nog altijd tot de economische topregio’s van Nederland.

Boaz Adank, Wethouder gemeente Breda

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Johan de Beer, Wethouder gemeente Zundert

Bijeenkomsten

09
dec.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Algemeen Bestuur

Bekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

voorzitter CvA Economie | strategisch beraad | algemeen bestuur | CvA Arbeidsmarkt
wethouder Breda

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt