Thema

Economie

Verschillende opgaven staan bij RWB centraal: Circulaire economie in de regio, toekomstbestendige bedrijventerreinen, een gezonde vrijetijdseconomie en een veerkrachtig economisch profiel en vestigingsklimaat. Ook de Regio Deal Midden- en West-Brabant draagt bij aan een krachtig West-Brabant. Samen met de gemeenten en onze partners pakken we deze opgaven aan en zorgen we voor een gezonde, toekomstbestendige economie voor de gehele regio.

Economie

Opgaven

Regio Deal West-Brabant

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Circulaire regio

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Vrijetijdseconomie

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars, met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie. Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht.

Samenwerking

De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.

Rollen die RWB vervult

Secretaris

Commissie van advies Economie.

Kennisdeling

Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling.

Strategisch advies

Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen, initiëren en coördineren van processen.

Lobby

Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante partners zoals provincie en Rijk.

Belangenbehartiging

RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Bijeenkomsten

19
jun.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement
03
jul.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Algemeen bestuur

BekijkBekijk evenement
25
sep.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Carla Kranenborg-van Eerd

Algemeen bestuur | commissie Economie (voorzitter) | commissie Mobiliteit | commissie Arbeidsmarkt | bestuurlijk boegbeeld economische sector Creatieve Dienstverlening
wethouder Breda