Thema

Economie

Verschillende opgaven staan bij RWB centraal: Circulaire economie in de regio, toekomstbestendige bedrijventerreinen, een gezonde vrijetijdseconomie en een veerkrachtig economisch profiel en vestigingsklimaat. Ook de Regio Deal Midden- en West-Brabant draagt bij aan een krachtig West-Brabant. Samen met de gemeenten en onze partners pakken we deze opgaven aan en zorgen we voor een gezonde, toekomstbestendige economie voor de gehele regio.

Economie

Opgaven

Economie

Vrijetijdseconomie

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Economie

Circulaire economie

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Economie

Regio Deal Midden- en West-Brabant

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars, met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie. Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht.

Samenwerking

De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.

Rollen die RWB vervult

Secretaris

Commissie van advies Economie.

Kennisdeling

Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling.

Strategisch advies

Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen, initiëren en coördineren van processen.

Lobby

Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante partners zoals provincie en Rijk.

Belangenbehartiging

RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

23 maart 2022

Actieagenda VTE Regio West-Brabant

Bekijk publicatieBekijk publicatie

20 februari 2022

Inspiratiegids West-Brabant

Bekijk publicatieBekijk publicatie

Bijeenkomsten

27
sep.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Contactambtenarendag West-Brabant

BekijkBekijk evenement
05
okt.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Regiodag West-Brabant

BekijkBekijk evenement
13
okt.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement