Economie

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. Goed voor bijna 130.000 banen in de regio, verdeeld over 8500 bedrijven. In totaal goed voor circa 45 procent van het bruto regionaal product. Bedrijventerreinen zijn daarom een belangrijk onderdeel van een sterk West-Brabantse vestigingsklimaat. RWB wil samen met de gemeenten, provincie en partners dat goede vestigingsklimaat behouden en verstevigen.

De regionale ambitie is zorgen voor een gezonde, toekomstbestendige markt voor bedrijventerreinen, zodat op basis van het economisch profiel van de regio economische kansen en ambities gerealiseerd worden. Zowel bereikbaar en duurzaam. Om dat te realiseren werken RWB, de zestien gemeenten, provincie en partners nauw samen. Daarbij is het doel om de al bestaande bedrijventerreinen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Dat vraagt om andere vormen van ontwikkeling. Bijvoorbeeld door vraaggericht te werken: Waar moet een bedrijf komen? Hoe moet het landen? En biedt het bedrijf ook meerwaarde voor het bedrijventerrein? In het bijzonder ligt de focus bij die (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen bij de West-Brabantse topsectoren agrofood/biobased, hightech maintenance en logistiek. 
 
Het lokale mkb speelt eveneens een rol. Daarnaast liggen er forse uitdagingen om de bedrijventerreinen ‘toekomstbestendig’ te maken en houden. Bijvoorbeeld klimaatadaptie of energietransitie. Het document Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant geeft richting aan de programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant. De Uitvoeringsagenda ’21-’22 geeft de prioriteiten voor de komende periode en schetst welke partner waartoe aan de lat staat. De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Doelen

  • Bedrijven op de juiste plek.

  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

  • Afname leegstand.

  • Toename snelgroeiende bedrijven.

Activiteiten

  • Voeren van een actuele agenda voor toekomstbestendige bedrijventerreinen 

  • Regionale afstemming over bedrijventerreinen en bij huisvestingsvragen van bedrijven Afspraken over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.

  • Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen.

Belangrijke documenten

Onderstaande documenten vormen de basis voor een regionale aanpak voor bedrijventerreinen. Benieuwd hoe we de regionale afstemming voor bedrijventerreinen in praktische zin vormgeven? Bekijk hier de pagina Regionale Afstemming Bedrijventerreinen

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Désirée Brummans

Commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Barry Jacobs

Commissie Ruimte
wethouder Bergen op Zoom

Willy Knop

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Steenbergen

René Lazeroms

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Hans de Waal

Commissie Ruimte
wethouder Woensdrecht

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk projectBekijk project