Economie

Veerkrachtig economisch profiel

Een veerkrachtig economisch profiel is noodzakelijk voor de gehele regio West-Brabant. Hierdoor zorgen we dat onze regio meekan met andere belangrijke economische regio's in Nederland en zelfs in Europa. We dragen bovendien bij aan een aangenaam arbeidsklimaat voor werkgevers én werknemers. Ook in tijden van nood. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

 • Actieve netwerken en samenwerking.

 • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.

 • Werkloosheid structureel onder het landelijk gemiddelde.

 • Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.

 • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.

 • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem (samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven).

Activiteiten

 • Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023.

 • Leveren input op strategische agenda’s en cofinanciering van Rijk en provincie.

 • Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren.

 • Bevorderen betrokkenheid kennis- instellingen bij speerpuntsectoren.

 • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.

 • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.

 • Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk projectBekijk project