Economie

Veerkrachtig economisch profiel

Doel

 • Actieve netwerken en samenwerking.
 • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.
 • Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde.
 • Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.
 • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
 • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

Activiteiten

 • Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023.

 • Leveren input op strategische agenda’s en cofinanciering van Rijk en provincie.

 • Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren.

 • Bevorderen betrokkenheid kennis- instellingen bij speerpuntsectoren.

 • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.

 • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.

 • Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Wethouder
Gemeente Breda

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
11
nov.
Economie

Economic Board West-Brabant

Bekijk evenement