Economie

Veerkrachtig economisch profiel

 • Actieve netwerken en samenwerking.
 • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.
 • Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde.
 • Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.
 • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
 • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

Activiteiten

 • Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023.

 • Leveren input op strategische agenda’s en cofinanciering van Rijk en provincie.

 • Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren.

 • Bevorderen betrokkenheid kennis- instellingen bij speerpuntsectoren.

 • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.

 • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.

 • Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

voorzitter CvA Economie | strategisch beraad | algemeen bestuur | CvA Arbeidsmarkt
wethouder Breda

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

10 november 2020

Regiodeal

Bekijk projectBekijk project