Economie

Verduurzamen economie

Een duurzame economie is de economie van vandaag en de toekomst. Om die te bereiken zijn er in de gehele regio West-Brabant acties nodig om te vergroenen, verduurzamen of te verbeteren. Regio West-Brabant stimuleert gemeenten en werkt samen om van de regionale economie een circulaire economie te makeen. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

West-Brabant is koploper in de transitie naar een circulaire economie. We werken regionaal samen om de circulaire economie te faciliteren en aan te jagen. Landelijke ambities pakken we voortvarend op. Zo laten we zien dat de regio op eigen kracht en identiteit invulling geeft aan de deadline om in 2050 volledig circulair te zijn. Een circulaire economie is een grote opgave, maar biedt ook kansen. Onder andere voor vernieuwd ondernemerschap en een breder, regionaal welzijn.

Doelen

  • West-Brabant als topregio op het gebied van circulaire economie

  • Omschakeling naar biobased economie.

  • Meer investeringen in circulaire economie.

  • Industriële symbiose en nauwere samenwerking om industrie te 'vergroenen'.

  • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

Activiteiten

  • Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau.

  • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose.

  • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Johan de Beer

Commissie Economie
wethouder Zundert

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Willy Knop

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Steenbergen

Jeroen de Lange

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie
wethouder Bergen op Zoom

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk projectBekijk project