Economie

Verduurzamen economie

  • West-Brabant topregio in circulariteit.
  • Omschakeling naar biobased economie.
  • Meer investeringen in circulaire economie.
  • Industriële symbiose.
  • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

Activiteiten

  • Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau.

  • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose.

  • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen.

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

voorzitter CvA Economie | strategisch beraad | algemeen bestuur | CvA Arbeidsmarkt
wethouder Breda

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

10 november 2020

Regiodeal

Bekijk projectBekijk project