Economie

Verduurzamen economie

Een duurzame economie is de economie van vandaag en de toekomst. Om die te bereiken zijn er in de gehele regio West-Brabant acties nodig om te vergroenen, verduurzamen of te verbeteren. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • West-Brabant topregio in circulariteit.

  • Omschakeling naar biobased economie.

  • Meer investeringen in circulaire economie.

  • Industriële symbiose en nauwere samenwerking om industrie te 'vergroenen'.

  • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

Activiteiten

  • Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau.

  • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose.

  • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt

16 februari 2021

Bedrijventerreinen

Bekijk projectBekijk project

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk projectBekijk project