Economie

Vestigingsklimaat

  • Bedrijven op de juiste plek.
  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
  • Afname leegstand.
  • Toename snelgroeiende bedrijven.

Activiteiten

  • Regionale afstemming over bedrijventerreinen gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief.

  • Regionale afstemming over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.

  • Evaluatie werkwijze bedrijventerreinen.

  • Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen.

  • Creëren van positief klimaat voor startups.

  • Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.

Een sterk vestigingsklimaat is van groot belang voor onze regio. We zijn één Regio West-Brabant en willen samen meerwaarde creëren.

Betrokken bestuurder

Paul de Beer

Wethouder
Gemeente Breda

Désirée Brummans

Wethouder
Gemeente Moerdijk

Barry Jacobs

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Willy Knop

Wethouder
Gemeente Steenbergen

René Lazeroms

Wethouder
Gemeente Rucphen

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Matthijs van Oosten

Wethouder
Gemeente Altena

Hans de Waal

Wethouder
Gemeente Woensdrecht

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

10 november 2020

Regiodeal

Bekijk projectBekijk project