Economie

Vestigingsklimaat

Het creeëren van een aantrekkelijk en sterk economisch vestigingsklimaat in West-Brabant is noodzakelijk voor economische activiteit. RWB helpt op verschillende manieren mee om het economische vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven in een groot aantal sectoren. We zijn één Regio West-Brabant en willen samen meerwaarde creëren. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Bedrijven op de juiste plek.

  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

  • Afname leegstand.

  • Toename snelgroeiende bedrijven.

Activiteiten

  • Regionale afstemming over bedrijventerreinen gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief.

  • Regionale afstemming over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.

  • Evaluatie werkwijze bedrijventerreinen.

  • Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen.

  • Creëren van positief klimaat voor startups.

  • Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Désirée Brummans

Commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Barry Jacobs

Commissie Ruimte
wethouder Bergen op Zoom

Willy Knop

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Steenbergen

René Lazeroms

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Hans de Waal

Commissie Ruimte
wethouder Woensdrecht

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

16 februari 2021

Bedrijventerreinen

Bekijk projectBekijk project

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk projectBekijk project