Economie

Vrijetijdseconomie

Doel

  • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
  • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
  • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
  • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
  • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

Activiteiten

  • Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch.

  • Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking.

  • Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.

  • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Johan de Beer, Wethouder gemeente Zundert

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Johan de Beer

Wethouder
Gemeente Zundert

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Thomas Melisse

Wethouder
Gemeente Halderberge

Lieke Schuitmaker

Wethouder
Gemeente Drimmelen

Nico Sommen

Wethouder
Gemeente Baarle-Nassau

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
11
nov.
Economie

Economic Board West-Brabant

Bekijk evenement