Economie

Vrijetijdseconomie

  • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
  • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
  • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
  • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
  • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

Activiteiten

  • Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch.

  • Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking.

  • Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.

  • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Johan de Beer, Wethouder gemeente Zundert

Betrokken bestuurder

Johan de Beer

Wethouder
Gemeente Zundert

Mike Hofkens

Wethouder
Gemeente Geertruidenberg

Thomas Melisse

Wethouder
Gemeente Halderberge

Lieke Schuitmaker

Wethouder
Gemeente Drimmelen

Nico Sommen

Wethouder
Gemeente Baarle-Nassau

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

10 november 2020

Regiodeal

Bekijk projectBekijk project