Economie

Vrijetijdseconomie

West-Brabant heeft veel te bieden op het gebied van toerisme en vrijetijdseconomie. Samen met de zestien gemeenten en onze partners zorgen we voor een krachtige vrijetijdseconomie, die aantrekkelijk is voor burgers én toeristen. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.

  • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.

  • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.

  • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.

  • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

Activiteiten

  • Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch.

  • Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking.

  • Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.

  • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.

We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector aan bij.

Johan de Beer, Wethouder gemeente Zundert

Betrokken bestuurder

Johan de Beer

Commissie Economie
wethouder Zundert

Mike Hofkens

Commissie Arbeidsmarkt
wethouder Geertruidenberg

Thomas Melisse

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie
wethouder Halderberge

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Nico Sommen

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | bestuurscommissie KCV
wethouder Baarle-Nassau

Patrick van der Velden

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte | bestuurscommissie KCV
wethouder Bergen op Zoom

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk projectBekijk project