Thema

Mobiliteit

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.

Mobiliteit

Opgaven

Mobiliteit

Gedeelde mobiliteit & OV

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Mobiliteit

Bereikbaar buitengebied

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Mobiliteit

Smart mobility West-Brabant

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

West-Brabant heeft dan ook een uitgebreid netwerk van verbindingen en is stevig ingebed in het (inter)nationale netwerk. De regionale schaal is bij uitstek een schaal om de robuustheid van het netwerk te verbeteren. Robuustheid betekent dat verkeer doorstroomt, reistijden betrouwbaar zijn en overlast wordt beperkt.

We willen de bereikbaarheid en het leefklimaat van onze economische hotspots, onze dorpen en onze steden verbeteren. Dat doen we door innovatie en verduurzaming. In combinatie met slimme investeringen in en slim gebruik van het netwerk krijgen we dat voor elkaar. Dat gebeurt gebiedsgericht, waarbij de regio verdeeld is in vier verschillende gebieden waarin gemeenten samenwerken aan opgaven.

Rollen die RWB vervult

Secretaris

Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling

Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda’s van andere overheden dan wel private partners en delen best practices.

Strategisch advies

Op (boven)regionale agenda’s en de samenwerking met partners als Rijk en provincie.

Programma-/ procescoördinatie

Op bijv. de verkeersmonitor, de realisatie van quick wins met Rijkswaterstaat op de rijkswegen en met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie.

Lobby

Via de agenda en verantwoordelijkheid van partners. Concreet besluiten rond internationale treinverbindingen, externe veiligheid op het spoor en investeringen in knelpunten op rijkswegen.

Belangenbehartiging

Vertalen van onze agenda in bestuursakkoord en meerjarenprogramma's van partners.


+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Het OV van de toekomst vereist een omslag in het denken. Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023.

Patrick van der Velden, Wethouder gemeente Bergen op Zoom

Bijeenkomsten

23
sep.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Netwerkcafé

Bekijk evenement
11
nov.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Adjudantenoverleg

Bekijk evenement
17
nov.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimte

Economic Board West-Brabant

Bekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Contactpersoon

André Seip

themaregisseur Ruimte en Mobiliteit