Mobiliteit

Aantrekkelijk openbaar vervoer

Doel

 • De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken.
 • Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer.
 • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem via gedeelde mobiliteit.
 • Bewoners hebben de beschikking over een ruimte keuze aan mobiliteitsdiensten.
 • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

Activiteiten

 • Gedeelde mobiliteit verder voorbereiden, met de provincie, faciliteren van lokale initiatieven vooruitlopend op de nieuwe concessie (2023).

 • Borgen van afspraken over regionale investeringen in de infrastructuur nodig voor gedeelde mobiliteit.

 • Betere benutting van het spoor in onze regio als vervolg op het Rijkstraject OV-2040. Bundelen met opgaven zoals Sterke Steden. Verbinden aan aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024.

 • Kennis delen innovaties OV, smart mobility.

 • Snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen.

 • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk en provincie.

Het OV van de toekomst vereist een omslag in het denken. Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023.

Betrokken bestuurder

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement