Mobiliteit

Aantrekkelijk openbaar vervoer

Openbaar vervoer (ov) zorgt voor een belangrijke verbinding tussen steden, dorpen en het platteland. Met de blik op de toekomst gaat het ov een steeds grotere rol in onze maatschappij spelen, waar men de auto laat staan. RWB werkt samen met gemeenten en partners aan een aantrekkelijk openbaar vervoer voor de gehele regio West-Brabant. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

 • De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken.

 • Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer.

 • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem via gedeelde mobiliteit.

 • Bewoners hebben de beschikking over een ruimte keuze aan mobiliteitsdiensten.

 • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

Activiteiten

 • Gedeelde mobiliteit verder voorbereiden, met de provincie, faciliteren van lokale initiatieven vooruitlopend op de nieuwe concessie (2023).

 • Borgen van afspraken over regionale investeringen in de infrastructuur nodig voor gedeelde mobiliteit.

 • Betere benutting van het spoor in onze regio als vervolg op het Rijkstraject OV-2040. Bundelen met opgaven zoals Sterke Steden. Verbinden aan aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024.

 • Kennis delen innovaties OV, smart mobility.

 • Snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen.

 • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk en provincie.

Betrokken bestuurder

Kees van Aert

Commissie Mobiliteit
wethouder Etten-Leur

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

René Lazeroms

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Jan Mollen

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV
wethouder Halderberge

Kevin van Oort

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Geertruidenberg

Clemens Piena

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV (vz.)
wethouder Oosterhout

Daan Quaars

Commissie Mobiliteit | Bestuurscommissie KCV
wethouder Breda

Patrick van der Velden

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte | bestuurscommissie KCV
wethouder Bergen op Zoom

Hans Tanis

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV
wethouder Altena

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit