Mobiliteit

Betrouwbaar wegennet

Wegen zijn levensaders en verbindt de regio met de rest van de wereld en Europa. Een betrouwbaar wegennet dat up to date is, is noodzakelijk voor tal van economische sectoren, woon- en werkverkeer. Samen met de gemeenten en onze partners dragen we bij aan een betrouwbaar wegennet in West-Brabant. Lees hieronder over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet.

  • Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd.

  • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

Activiteiten

  • Uitvoeren van de position paper Robuust wegennet West-Brabant. Concreet oppakken van geprioriteerde focusgebieden met rijk en provincie waarmee de knelpunten op ons hoofdwegennet worden aangepakt. Smart Mobility hierin meenemen.

  • Organiseren op participatie van het bedrijfsleven en andere partners daarin.

  • Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins.

  • Organiseren van monitoring van het rijkswegennet.

  • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie (de nieuwe gebiedsgerichte aanpak).

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Patrick van der Velden

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte | bestuurscommissie KCV
wethouder Bergen op Zoom

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Kees van Aert

Commissie Mobiliteit
wethouder Etten-Leur

Kevin van Oort

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Geertruidenberg

Clemens Piena

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV (vz.)
wethouder Oosterhout

Daan Quaars

Commissie Mobiliteit | Bestuurscommissie KCV
wethouder Breda

Hans Tanis

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV
wethouder Altena

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit