Mobiliteit

Betrouwbaar wegennet

Doel

  • Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet.
  • Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd.
  • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

Activiteiten

  • Uitvoeren van de position paper Robuust wegennet West-Brabant. Concreet oppakken van geprioriteerde focusgebieden met rijk en provincie waarmee de knelpunten op ons hoofdwegennet worden aangepakt. Smart mobility hierin meenemen.

  • Organiseren op participatie van het bedrijfsleven en andere partners daarin.

  • Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins.

  • Organiseren van monitoring van het rijkswegennet.

  • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie (de nieuwe gebiedsgerichte aanpak).

Het OV van de toekomst vereist een omslag in het denken. Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023. Natuurlijk houden we op de drukste routes hoogwaardige buslijnen die meerdere keren per uur rijden. Maar op rustiger en minder rendabele routes werken we alternatieven uit die passend zijn voor de inwoners. En we kijken nadrukkelijk naar hubs waar verschillende vormen samenkomen.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Danny Dingemans

Wethouder
Gemeente Moerdijk

Kees van Aert

Wethouder
Gemeente Etten-Leur

Kevin van Oort

Wethouder
Gemeente Geertruidenberg

Clemens Piena

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Daan Quaars

Wethouder
Gemeente Breda

Hans Tanis

Wethouder
Gemeente Altena

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement