Mobiliteit

Betrouwbaar wegennet

  • Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet.
  • Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd.
  • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

Activiteiten

  • Uitvoeren van de position paper Robuust wegennet West-Brabant. Concreet oppakken van geprioriteerde focusgebieden met rijk en provincie waarmee de knelpunten op ons hoofdwegennet worden aangepakt. Smart mobility hierin meenemen.

  • Organiseren op participatie van het bedrijfsleven en andere partners daarin.

  • Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins.

  • Organiseren van monitoring van het rijkswegennet.

  • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie (de nieuwe gebiedsgerichte aanpak).

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Danny Dingemans

Wethouder
Gemeente Moerdijk

Kees van Aert

Wethouder
Gemeente Etten-Leur

Kevin van Oort

Wethouder
Gemeente Geertruidenberg

Clemens Piena

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Daan Quaars

Wethouder
Gemeente Breda

Hans Tanis

Wethouder
Gemeente Altena

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit