Mobiliteit

Slim goederenvervoer

Goederenvervoer per weg, spoor of water is essentieel voor een sterke regionale economie en logistieke sector. Het is belangrijk dat dit netwerk van hoge kwaliteit is en blijft. Samen met gemeenten en andere partijen bekijkt RWB hoe goederenvervoer op een moderne, duurzame en slimme manier kan gebeuren. Bekijk hieronder onze doelen en activiteiten.

Doelen

 • We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen.

 • De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert.

 • Smart mobility is rode draad in slim goederenvervoer.

 • West-Brabant is koploper in smart logistics.

Activiteiten

 • Zorgen dat de partners die werken aan de goederencorridors en smart ways onze agenda mee uitvoeren.

 • Faciliteren van 2 truck-parkings door partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis organiseren ten aanzien van handhaving.

 • Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via
  participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors.

 • Borgen van gemaakte afspraken in het MIRT.

 • Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

Betrokken bestuurder

Kees van Aert

Commissie Mobiliteit
wethouder Etten-Leur

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Kevin van Oort

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Geertruidenberg

Clemens Piena

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV (vz.)
wethouder Oosterhout

Daan Quaars

Commissie Mobiliteit | Bestuurscommissie KCV
wethouder Breda

Hans Tanis

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV
wethouder Altena

Patrick van der Velden

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte | bestuurscommissie KCV
wethouder Bergen op Zoom

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit