Mobiliteit

Slim goederenvervoer

 • We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen.
 • De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert.
 • Smart mobility is rode draad in slim goederenvervoer.
 • West-Brabant is koploper in smart logistics.

Activiteiten

 • Zorgen dat de partners die werken aan de goederencorridors en smart-wayz onze agenda mee uitvoeren.

 • Faciliteren van 2 truck-parkings door partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis organiseren ten aanzien van handhaving.

 • Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via
  participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors.

 • Borgen van gemaakte afspraken in het MIRT.

 • Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

Betrokken bestuurder

Kees van Aert

Wethouder
Gemeente Etten-Leur

Danny Dingemans

Wethouder
Gemeente Moerdijk

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Kevin van Oort

Wethouder
Gemeente Geertruidenberg

Clemens Piena

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Daan Quaars

Wethouder
Gemeente Breda

Hans Tanis

Wethouder
Gemeente Altena

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit