Mobiliteit

Slim goederenvervoer

Doel

 • We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen.
 • De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert.
 • Smart mobility is rode draad in slim goederenvervoer.
 • West-Brabant is koploper in smart logistics.

Activiteiten

 • Zorgen dat de partners die werken aan de goederencorridors en smart-wayz onze agenda mee uitvoeren.

 • Faciliteren van 2 truck-parkings door partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis organiseren ten aanzien van handhaving.

 • Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via
  participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors.

 • Borgen van gemaakte afspraken in het MIRT.

 • Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

Het OV van de toekomst vereist een omslag in het denken. Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023. Natuurlijk houden we op de drukste routes hoogwaardige buslijnen die meerdere keren per uur rijden. Maar op rustiger en minder rendabele routes werken we alternatieven uit die passend zijn voor de inwoners. En we kijken nadrukkelijk naar hubs waar verschillende vormen samenkomen.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Kees van Aert

Wethouder
Gemeente Etten-Leur

Danny Dingemans

Wethouder
Gemeente Moerdijk

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Kevin van Oort

Wethouder
Gemeente Geertruidenberg

Clemens Piena

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Daan Quaars

Wethouder
Gemeente Breda

Hans Tanis

Wethouder
Gemeente Altena

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Michiel Couperus

adviseur Mobiliteit

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement