16 februari 2021

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. De regio telt ruim 4.800 ha aan bedrijventerreinen. Dat is 3 procent van het totale regio-oppervlak. Dit relatief kleine gebied levert zo’n 40 procent van de werkgelegenheid en circa 45 procent van het bruto regionaal product. De economische en sociale betekenis van de bedrijventerreinen is dus groot. Lees hieronder meer over de plannen en projecten voor bedrijventerrein binnen Regio West-Brabant (RWB).

Het traject bedrijventerreinen heeft als doel een kwalitatieve impuls op de West-Brabantse bedrijventerreinen te geven. De eerste stap van dit traject is het Rapport Regionale Afspraken bedrijventerreinen. De richting van de programmeringsafspraken en de investeringsagenda is uitgediept met het Toekomstbeeld. In 2021 worden de Programmeringsafspraken en de Investeringsagenda afgerond.

Regionale Afspraken Bedrijventerreinen 2019-2023

In 2018 heeft Provincie Noord-Brabant Regio West-Brabant gevraagd om bij de actualisatie de huisvestings- en programmeringsvragen in kwalitatief en kwantitatief opzicht bij te stellen (p. 4). Regio West-Brabant zet met de Regionale Afspraken Bedrijventerreinen 2019-2023 daarom in op de toekomstwaarde van de bedrijventerreinen. Ook zet ze, in lijn met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, in op herstructurering, vervangingsvraag en vraaggericht ontwikkelen (p. 20-1). Deze principes zijn vertaald in concrete huisvestings- en programmeringsafspraken (p. 22 ev.). De werkwijzen geven aan op welke schaal je moet afstemmen. Bovendien zit er in de werkwijzen een format die een deelnemende gemeente moet invullen ter onderbouwing van het plan. Dit helpt in de ruimtelijke procedure, aangezien de onderbouwing van regionale meerwaarde onderdeel is van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant 2030 (2020)

Met het Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant (sept. ‘20) is een duidelijke strategische richting bepaald voor de programmeringsafspraken en de investeringsagenda. Op basis van een analyse van de bedrijventerreinen, bestaat de toekomstige West-Brabantse bedrijventerreinen portefeuille uit een samenhangend en complementair ecosysteem van bedrijventerreinen met verschillende doelgroepen en geografische reikwijdte (p. 17).

Programmeringsafspraken

Het toekomstbeeld wordt vertaald naar concreet gestuurde, breed gedragen programmeringsafspraken (voorjaar ‘21). Met aanbod dat past bij de vraag, zowel in hectares, als in kenmerken en kwaliteiten. We zetten in op strategisch gerichte en dynamische programmeringsafspraken, ofwel een beperkt aantal strategische ontwikkelingen met regionale meerwaarde. Dat kunnen (regionale) bedrijventerreinen zijn met een fundamentele bijdrage aan de ‘basis op orde’ en bedrijventerreinen gericht op economische vernieuwing. Voor de andere ontwikkelingen zijn de procesafspraken volgens het principe vraaggericht ontwikkelen van toepassing: werkwijze ruimtelijke ontwikkelingen.

Huisvestingsafspraken bedrijventerreinen 2019-2023

Huisvestingsafspraken bedrijventerreinen 2019-2023 I, tabel, schema

Huisvestingsafspraken bedrijventerreinen 2019-2023 II

Huisvestingsafspraken bedrijventerreinen 2019-2023 II, tabel, schema

Veelgestelde vragen over bedrijventerreinen

Hieronder hebben we een overzicht van verschillende veelgestelde vragen over bedrijventerreinen en de huisvesting van bedrijventerreinen in West-Brabant.

Betrokken bestuurder

Toine Theunis

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Ruimte (vz.)
wethouder Roosendaal

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Gerelateerde projecten

Meer projectenMeer projecten

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk artikelBekijk artikel