01 maart 2022

Regionale afstemming bedrijventerreinen

Op deze pagina over bedrijventerreinen vind je meer informatie over het regionaal afstemmen van ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in West-Brabant. Ook vind je belangrijke documenten, te downloaden formats en veelgestelde vragen. Deze pagina is bedoeld voor ambtenaren en bestuurders die betrokken zijn bij de (regionale) ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Werkwijzen

Regionale afstemming van vraaggerichte ontwikkelingen gebeurt in West-Brabant formeel op schaal van de commissie van advies Ruimte en Economie (cva. Ruimte en Economie) en de West-Brabantse Ontwikkeldag, ook wel Regionaal Ruimtelijk Overleg genoemd (RRO). De commissie van advies Ruimte en Economie vindt vier keer per jaar plaats. Haar rol is dat ze een advies uitbrengt voor agendering op de West-Brabantse Ontwikkeldag. De West-Brabantse Ontwikkeldag neemt uiteindelijk een formeel besluit over regionale afstemming. 

Hieronder staan drie documenten met daarin een stappenplan en schema voor de aanvraag en afstemming voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen.

Huisvestingsafspraken bedrijventerreinen

Afstemming van huisvestingsvragen gebeurt in West-Brabant door het ambtelijk delen en bespreken van ‘leads’ (concrete vestigingsvragen van bedrijven). De betreffende procedure lees je hier in de Procedure Huisvestingsafspraken.

Leidraad 'Vraaggericht lokaal'  

Vraaggericht lokale ontwikkelingen zijn gericht op het faciliteren van vraag vanuit het lokale mkb. Het schema 'Vraaggericht lokaal' vul je in als je een plan indient van tussen de 5.000 m2 en 100.000 m2. De leidraad en documenten voor vraaggericht lokaal vind je hier.

Integraal afwegingskader 'Vraaggericht strategisch'  

Vraaggericht strategisch richt zich op ontwikkelingen die bijdragen aan het Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant 2020-2030 en waar sprake is van een strategische meerwaarde. Download hier het schema en de documenten voor het integraal afwegingskader 'Vraaggericht strategisch'.

Aanvullende informatie Regionale Afspraken Bedrijventerreinen  

Veelgestelde vragen over bedrijventerreinen

Hieronder hebben we een overzicht van verschillende veelgestelde vragen over bedrijventerreinen en de huisvesting van bedrijventerreinen in West-Brabant.

Betrokken bestuurder

René Lazeroms

Commissie Ruimte
wethouder Rucphen
Thema:
Economie