16 februari 2021

Regionale afstemming bedrijventerreinen

Op deze pagina over bedrijventerreinen vind je meer informatie over het regionaal afstemmen van ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in West-Brabant. Ook vind je belangrijke documenten, te downloaden formats en veelgestelde vragen. Deze pagina is bedoeld voor ambtenaren en bestuurders die betrokken zijn bij de (regionale) ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Afstemming bedrijventerreinen

Als er een ruimteverzoek binnenkomt ben je als gemeente verantwoordelijk voor regionale afstemming. Regionale afstemming is nodig als een ruimtevraag niet past binnen het bestemmingsplan, groter is dan 5.000 m2 en/of niet past binnen de regionale afspraken. Ter onderbouwing vul je het format voor regionale afstemming in.

Werkwijzen

Hieronder staan twee stroomschema’s die een stappenplan vormen voor het aanvragen en afstemmen rondom huisvestingsvraagstukken en afspraken:

  • Bij huisvestingsvraagstukken (dus wanneer een bedrijf zich meldt voor een vestigingslocatie, uitbreiding of verplaatsing of nieuwe vestiging) geldt het onderstaande stroomschema 'Huisvestingsafspraken'.  

  • Voor vraagstukken die niet passen in de bestaande voorraad, op terreinen die in uitgifte zijn of op locaties die al ontwikkeld kunnen worden (hard bestemmingsplan), geldt het stroomschema ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen'.

Huisvestingsafspraken brijventerreinen

Ruimtelijke ontwikkeling bedrijventerreinen

Huisvestingsafspraken bedrijventerreinen 2019-2023 II, tabel, schema

Benodigdheden agendering regionale afstemming 

Regionale afstemming dient te worden besproken in de commissie van advies. Dat kan gebeuren op twee manieren: als bespreekstuk of als hamerstuk.

Hamerstuk of bespreekstuk
Is het plan grootschalig van opzet, betreft het een hoge milieucategorie of heeft het een verzorgingsbereik van meer dan 15 km, dan wordt het plan geagendeerd als bespreekstuk. Bij een plan met kleinschalige opzet en een verzorgingsbereik van minder dan 15 km wordt het plan geagendeerd als hamerstuk. In dat geval hoef je als initiatiefgemeente enkel met je buurgemeenten over de ontwikkeling af te stemmen. Als bewijs van afstemming met buren voeg je een afschrift toe zodat de regiogemeenten kunnen zien dat afstemming heeft plaatsgevonden.

Gebruik als basis voor het afschrift het format voor regionale afstemming en zorg ervoor dat de afschriften bestuurlijk zijn ondertekend.

Voor agendering dien je de volgende zaken aan te leveren als onderbouwing van een voorstel: 

  • Ruimtelijk plan   

  • Onderbouwing m.b.t. regionale afspraken (regionale paragraaf) volgens het format voor regionale afstemming

  • Opbrengst formele adviesvraag gemeenten   

  • Reflectie initiatiefgemeente op de formele adviesvraag aan gemeenten   

  • Eventueel aanvullende documentatie  

Format regionale afstemming

Voor regionale afstemming is de onderbouwing van het plan belangrijk. Hiervoor dien je het eerdergenoemde format regionale afstemming te gebruiken. Dit format helpt om een plan te toetsen aan de regionale afspraken bedrijventerreinen. Het format is hieronder te downloaden op deze pagina. Vul dit format in en voeg dit als bijlage bij als onderbouwing met betrekking tot de regionale afspraken.

Aanvullende informatie Regionale Afspraken Bedrijventerreinen 

  • Regio West-Brabant zet met de Regionale Afspraken Bedrijventerreinen 2019-2023 in op de toekomstwaarde van de bedrijventerreinen. In lijn met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking zet RWB ook in op herstructurering, vervangingsvraag en vraaggericht ontwikkelen. Deze principes zijn vertaald in concrete huisvestings- en programmeringsafspraken.   

  • Met het Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant (sept. ‘20) is een duidelijke strategische richting bepaald voor de programmeringsafspraken en de investeringsagenda.   

  • Het toekomstbeeld is vertaald naar concrete, brede programmeringsafspraken (voorjaar ‘21). Met aanbod dat past bij de vraag, zowel in hectares, als in kenmerken en kwaliteiten. We zetten in op strategisch gerichte en dynamische programmeringsafspraken, ofwel een beperkt aantal strategische ontwikkelingen met regionale meerwaarde 

Veelgestelde vragen over bedrijventerreinen

Hieronder hebben we een overzicht van verschillende veelgestelde vragen over bedrijventerreinen en de huisvesting van bedrijventerreinen in West-Brabant.

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie (vz.)
wethouder Breda

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Désirée Brummans

Commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Willy Knop

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Steenbergen

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Hans de Waal

Commissie Ruimte
wethouder Woensdrecht

René Lazeroms

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Barry Jacobs

Commissie Ruimte
wethouder Bergen op Zoom

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Robbert-Jan Willeboordse

adviseur Economie en Arbeidsmarkt
Thema:
Economie

Gerelateerde projecten

Meer projectenMeer projecten

10 november 2020

Regio Deal

Bekijk artikelBekijk artikel