10 november 2020

Regio Deal

RWB kijkt ook over de grenzen van de regio. De Regio Deal Midden- en West-Brabant is met een financiële impuls een versneller voor een duurzaam partnerschap tussen Rijk en en de regio's Midden- en West-Brabant in het kader van brede strategische samenwerking. Met de Regio Deal zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN, Regio West-Brabant, Hart van Brabant en MidPoint werken samen om te zorgen voor een maximaal resultaat voor de propositie. Rijk en regio richten zich zo op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.

Medio 2019 is in totaal 130 miljoen beschikbaar gekomen voor uitvoering.

De uitdaging

Midden- en West-Brabant werken samen aan een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om een aantal investeringen. Regio’s Midden- en West-Brabant hebben de ambitie samen een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het brede midden- en kleinbedrijf.

Verantwoorde productie en distributie

Dat betekent circulaire en biobased productie en slimme en duurzame distributie met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en zo slim en duurzaam mogelijk onderhoud. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en waar, door het opleiden en leven lang leren van personeel, mensen zich kunnen mee ontwikkelen met moderne technologieën, is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Langjarige samenwerking

Met de brede strategische samenwerking willen Rijk en regio samen met de provincie Noord-Brabant samenwerken aan het behoud en versterken van de kracht van de regio Midden- en West-Brabant. De Regio Deal Midden-en West-Brabant is daarbij een versneller voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.

Gezamenlijke thema’s Rijk en regio

Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, arbeidsmarkt van de toekomst, circulaire economie, slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw. Inmiddels zijn er al tientallen projecten en initiatieven van start gegaan dankzij fondsen uit een Regio Deal. RWB publiceert regelmatig nieuws en interessante informatie over deze Regio Deal-projecten en de Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Betrokken bestuurder

Paul Depla

Strategisch beraad (vz.) en algemeen bestuur
Burgemeester Breda

Contactpersoon

Erik Kiers

directeur-secretaris
Thema:
Economie