Thema

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie en vestigingsklimaat. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Deze opgaven beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Het regionale niveau is een passend niveau om gemeenteoverstijgende en samenhangende ruimtelijk-economische opgaven en ontwikkelingen af te stemmen.

Ruimte

Opgaven

Over het thema

Het programma Ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren. Waar nodig wordt gefaciliteerd op gebiedsgerichte samenwerking. RWB is platform om dit te faciliteren en om de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken.

Rollen die RWB vervult

Secretaris

Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling

Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda’s van andere overheden dan wel private partners en delen best practices.

Strategisch advies

Op (boven)regionale agenda’s en de samenwerking met partners als Rijk en provincie.

Programma-/ procescoördinatie

Op de organisatie van concrete opgaven, via bijvoorbeeld samenhangende ruimtelijke programma’s, al dan niet gebiedsgericht.

Lobby

Realiseren van een concrete agenda via de agenda en verantwoordelijkheid van partners.

Belangenbehartiging

Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda’s van partners als partnerregio’s, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuursakkoorden en meerjarenprogramma’s van partners.


+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Bijeenkomsten

25
sep.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement
30
okt.
MobiliteitRuimteArbeidsmarktEconomie

Regiodag

BekijkBekijk evenement
20
nov.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Arwen van Gestel

Commissie Ruimte (voorzitter) | algemeen bestuur | strategisch beraad
wethouder Roosendaal