Thema

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Deze opgaven beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Het regionale niveau is een passend niveau om gemeenteoverstijgende en samenhangende ruimtelijkeconomische opgaven en ontwikkelingen af te stemmen.

Ruimte

Uitgelicht

Ruimte

Natuur- en recreatieve netwerken

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Ruimte

Vitaal platteland

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

Het programma Ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren. Waar nodig wordt gefaciliteerd op gebiedsgerichte samenwerking. RWB is platform om dit te faciliteren en om de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken.

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven. Daar zetten we de schouders onder als gezamenlijke overheden, samen met onderwijs en ondernemers. Uitgangspunt is het het creëren van meerwaarde en toevoegen van kwaliteit. En dat is altijd maatwerk.

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Noord-Brabant

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Toine Theunis

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Contactpersoon

André Seip

themaregisseur Ruimte en Mobiliteit