Ruimte

Natuur- en recreatieve netwerken

Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Activiteiten

  • Bevorderen van de uitvoering van natuurprojecten zoals opgenomen in het regiobod
    ‘Groene Troefkaart Klimaatadaptatie’ 2018.

Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven.

Contactpersoon

Carolien Roovers

adviseur Ruimte