Ruimte

Natuur- en recreatieve netwerken

Natuur en recreatie zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat in West-Brabant. RWB werkt samen met gemeenten en partners aan een regionaal natuur- en recreatief netwerk. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Activiteiten

  • Bevorderen van de uitvoering van natuurprojecten zoals opgenomen in het regiobod
    ‘Groene Troefkaart Klimaatadaptatie’ 2018.

Contactpersoon

Carolien Roovers

adviseur Ruimte