Ruimte

Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

De stedelijke as Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout vormt een centrale spil in West-Brabant op het gebied van wonen, werken en onderwijs. RWB wil Sterke Steden beter onderling met elkaar te verbinden en met het omringend platteland. Lees hieronder over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio.

  • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s.

Activiteiten

  • Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht op het organiseren van investeringen in binnenstedelijke transformatie.

  • Organiseren op complementariteit tussen de steden en op samenhang met het omringende landelijk gebied.

  • Via belangenbehartiging en lobbykracht de Sterke Steden bij partners en overheden agenderen. We zijn onderdeel van de omgevingsagenda’s van Rijk en provincie. Waar nodig werken we grensoverschrijdend samen met partnerregio’s. Waar nodig faciliteren we concrete proposities om inzet en middelen bij partners te organiseren.

Betrokken bestuurder

Paul de Beer

Algemeen bestuur | commissie Ruimte
wethouder Breda

Toine Theunis

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Ruimte (vz.)
wethouder Roosendaal

Marcel Willemsen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (vz.)
wethouder Oosterhout

Ger de Weert

Commissie Ruimte
wethouder Etten-Leur

Patrick van der Velden

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte | bestuurscommissie KCV
wethouder Bergen op Zoom

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte