Ruimte

Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

Doel

  • Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio.
  • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s,

Activiteiten

  • Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht op het organiseren van investeringen in binnenstedelijke transformatie.

  • Organiseren op complementariteit tussen de steden en op samenhang met het omringende landelijk gebied.

  • Via belangenbehartiging en lobbykracht de Sterke Steden bij partners en overheden agenderen. We zijn onderdeel van de omgevingsagenda’s van Rijk en provincie. Waar nodig werken we grensoverschrijdend samen met partnerregio’s. Waar nodig faciliteren we concrete proposities om inzet en middelen bij partners te organiseren.

Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven. Daar zetten we de schouders onder als gezamenlijke overheden, samen met onderwijs en ondernemers. Uitgangspunt is het creëren van meerwaarde en toevoegen van kwaliteit. En dat is altijd maatwerk.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

Paul de Beer

Wethouder
Gemeente Breda

Toine Theunis

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Marcel Willemsen

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Ger de Weert

Wethouder
Gemeente Etten-Leur

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement