Ruimte

Vitaal platteland

Doel

  • West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied.
  • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar.
  • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

Activiteiten

  • Coördineren, faciliteren en initiëren van triple helix samenwerking bij de uitwerking van het Panorama West-Brabant in de 5 benoemde deelgebieden.

  • Stimuleren van kenniscoalities en gebiedscoalities in de regio. En faciliteren van netwerkvorming en gebiedsgerichte samenwerking en -aanpakken.

  • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie gericht op medeparticipatie en -financiering. Aansluiting op de omgevingsagenda’s van Rijk en provincie. Waar nodig grensoverschrijdend samen werken met partnerregio’s. Waar nodig concrete proposities faciliteren om inzet en middelen bij partners te organiseren.

  • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.

Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven. Daar zetten we de schouders onder als gezamenlijke overheden, samen met onderwijs en ondernemers. Uitgangspunt is het het creëren van meerwaarde en toevoegen van kwaliteit. En dat is altijd maatwerk.

Rollen RWB

Betrokken bestuurder

René Lazeroms

Wethouder
Gemeente Rucphen

Jan Willem Stoop

Wethouder
Gemeente Drimmelen

Peter van der Ven

Wethouder
Gemeente Altena

Hans Wierikx

Wethouder
Gemeente Halderberge

Erik Wilmsen

Wethouder
Gemeente Alphen-Chaam

Patrick Kok

Wethouder
Gemeente Zundert

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

Bijeenkomsten

30
sep.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Regiodag

Bekijk evenement
15
okt.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimte

Strategisch Beraad

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement