Ruimte

Vitaal platteland

Een vitaal platteland tussen en rondom sterke steden is de basis van West-Brabant. Het platteland en bijbehorende agrarische activiteiten zijn sterk ontwikkeld in de regio, maar kennen ook uitdagingen voor de toekomst. RWB gaat samen met gemeenten en partners deze uitdagingen aan. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Doelen

  • West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied.

  • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar.

  • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

Activiteiten

  • Coördineren, faciliteren en initiëren van triple helix samenwerking bij de uitwerking van het Panorama West-Brabant in de 5 benoemde deelgebieden.

  • Stimuleren van kenniscoalities en gebiedscoalities in de regio. En faciliteren van netwerkvorming en gebiedsgerichte samenwerking en -aanpakken.

  • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie gericht op medeparticipatie en -financiering. Aansluiting op de omgevingsagenda’s van Rijk en provincie. Waar nodig grensoverschrijdend samen werken met partnerregio’s. Waar nodig concrete proposities faciliteren om inzet en middelen bij partners te organiseren.

  • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.

Betrokken bestuurder

Patrick Kok

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Zundert

René Lazeroms

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Jan Willem Stoop

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte | bestuurscommissie KCV
wethouder Drimmelen

Hans Wierikx

Commissie Ruimte
wethouder Halderberge

Erik Wilemsen

Commissie Ruimte
wethouder Alphen-Chaam

Shah Sheikkariem

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Altena

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

16 februari 2021

Bedrijventerreinen

Bekijk projectBekijk project