Thema

Uitvoeringsgerichte taken

Regio West-Brabant richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigingsklimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit ter ondersteuning van West-Brabantse gemeenten. Lees hieronder meer over deze taken en activiteiten.

Uitvoeringsgerichte taken

Opgaven

Gebiedsgerichte aanpak

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

De vijf uitvoeringsgerichte taken in de portefeuille van RWB zijn: Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), regioarcheologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC).

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Bijeenkomsten

22
nov.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement
06
dec.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Algemeen bestuur

BekijkBekijk evenement