Uitvoeringsgerichte taken

Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in West-Brabant. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaanen mobiliteits- adviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Ook biedt het plaats voor vacatures in de regio.

Ook draagt het MBC waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. In het kader van interne flexibilisering heeft MBC een zogenaamde PuMa-pool (Publiek Maatwerk). Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex WestBrabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.

Bezoek de website van het MBC voor meer actuele informatie, nieuws of vacatures.

Mobiliteit

• Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.
• Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces.

Academie

• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio.

Flex West-Brabant

• Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
• Een digitaal proces voor inhuur van flexibele medewerkers: van aanvraag tot en met facturatie.

Publiek Maatwerk (PuMa)

• Instroom van jongeren in de regio.
• Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept.
• Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

Activiteiten

Mobiliteit

• Bieden van loopbaanadvies, coaching, ontwikkelassessments, zowel individueel als in groepen.
• Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten.
• Bevordering interne flexibilisering van arbeid.
• Ondersteuning aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures.
• Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.

Academie

• Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners.
• Organiseren van trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company.
• Het organiseren van Masterclasses.
• Het organiseren van events.

Flex West-Brabant

• Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van FlexWestBrabant.
• Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
• Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant.
• Zorgen voor doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringspakket.

Publiek Maatwerk (PuMa)

• Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
• Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers.

Contactpersoon

Monique van Etten

manager Mobiliteitscentrum