17 november 2023

Arbeidsmigranten in West-Brabant kunnen voortaan voor vragen en informatie terecht bij nieuw Brabants Migratie Informatie Punt

Gemeente Breda ontvangt € 450.000,- aan Rijks- en provinciale subsidie voor het oprichten van een Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP). Arbeidsmigranten kunnen hier terecht voor vragen en informatie. 8 november gaf Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale zaken & Werkgelegenheid, het startschot voor de vijf BMIP’s in de provincie. Gemeente Breda organiseert het BMIP in West-Brabant in overleg met de regiogemeenten en de bestuurlijke kopgroep arbeidsmigranten. Vanaf 1 januari 2024 zijn de BMIP's open.

Naast de fysieke punten komen er ook mobiele teams die langsgaan bij de woon- en werklocaties van arbeidsmigranten. De BMIP's zijn een samenwerking van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel) en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers of expats bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

Betere positie arbeidsmigranten

8 november werd de start van de BMIP's gevierd in het bijzijn van Minister Van Gennip. "Ik vind het Nederland onwaardig onder welke omstandigheden veel arbeidsmigranten moeten leven en werken. Zij verdienen net als iedereen een eerlijk loon en fatsoenlijk onderkomen", laat ze weten in een reactie. "Bij het Brabants Migratie Informatie Punt kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig terecht om te horen waar ze recht op hebben en om problemen aan te pakken. Heel goed dat Noord-Brabant met dit idee naar ons toe is gekomen en dat we gezamenlijk deze punten hebben kunnen inrichten. Zo zetten we ons samen in voor een betere positie van arbeidsmigranten."

Bijeenkomst - BMIP - 8 november

Namens Regio West-Brabant was René van Ginderen (tweede van rechts), wethouder gemeente Roosendaal, aanwezig bij de aftrap van de BMIP's. Hij zit ook in de kopgroep arbeidsmigranten bij Regio West-Brabant, net als wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda, de gemeente die het BMIP in West-Brabant opstart.

Verbetering woon- en werkomstandigheden

Er wonen ruim 120.000 arbeidsmigranten in Noord-Brabant. Een arbeidsmigrant heeft meer nodig dan een plek om te werken en een plek om te slapen. Het is belangrijk dat werknemers uit het buitenland meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en daarbij niet altijd afhankelijk zijn van hun baas. Het BMIP biedt laagdrempelige ondersteuning en advies voor arbeidsmigranten, met als doel hun werkomstandigheden en levenskwaliteit te verbeteren.

Meer informatie 

De zestien West-Brabantse gemeenten willen dat de regio een goede naam krijgt en voor arbeidsmigranten een aantrekkelijke en veilige werkplek is. In 2021 ondertekenden gemeenten, RWB en provincie Noord-Brabant daarom het afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant. Op deze pagina vind je meer informatie over dit afsprakenkader en regionale doelstellingen.