15 april 2021

Archeologische opgraving in Klundert legt boerenerf uit periode tussen 16e en 18e eeuw bloot

Archeologisch onderzoek in 2021 door Transect b.v. aan de Pelikaan in Klundert, legde sporen van menselijke bewoning bloot. Het blijkt te gaan om de sporen van een huis dat onderdeel uitmaakte van een historisch boerenerf. Dit erf wordt gedateerd tussen de 16e tot 18e eeuw.

De aanwezige sporen bestaan uit muurresten, een vloer en een kelder. Van de aangetroffen muren zijn slechts fragmenten bewaard gebleven en geen lange, aaneengesloten muurdelen. De ligging wijst echter uit dat ze wel degelijk onderdeel zijn van één gebouw. De datering van het boerenerf ligt in de 16e tot 18e eeuw, zo blijkt uit de vondsten. Er is voornamelijk aardewerk aangetroffen, maar ook keramisch bouwmateriaal, pijpaarde, hout, dierlijk bot (slachtafval), glas, metaal (onder andere spijkers en een muuranker) en natuursteen. Er is voornamelijk sprake van huishoudelijk aardewerk dat hoort bij een boerenhuishouden.

Melkvee

De aanwezigheid van meerdere grote melkteilen lijkt te wijzen op een boerenbedrijf met melkvee. Aan de hand van dit vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat het onderzochte terrein vanaf de tweede helft van de 16e eeuw werd bewoond en continu in gebruik is gebleven. Het huis is vermoedelijk gesloopt bij de bouw van het huis dat er momenteel staat.

Meer informatie

Regioarcheologie is een van de taken van Regio West-Brabant. Deze artikelen zijn bedoeld om nieuws rondom interessante opgravingen te delen met een groter publiek. Wil je meer weten over wat team Regioarcheologie doet? Bekijk hier de pagina van Regioarcheologie op onze website voor meer informatie en handige documenten.