02 december 2021

Cees Lok: 'We hebben de taak om West-Brabant in beweging te houden'

INTERVIEW – Hoe houden we West-Brabant bereikbaar? Waar werken we regionaal aan en wat zijn belangrijke doelen op de korte en langere termijn? Aan het woord is Cees Lok, voorzitter Commissie van Advies Mobiliteit en wethouder van de gemeente Roosendaal. Hij vertelt tijdens de Maand van Mobiliteit meer over de ambities en plannen voor West-Brabant en projecten waaraan gewerkt wordt.

Van oudsher neemt West-Brabant als knooppunt van verkeers- en waterwegen een belangrijke (inter)nationale rol in. Die rol zit hem in meerdere vlakken. Niet alleen voor de havens van Rotterdam en Antwerpen en richting het achterland, maar ook vanuit de havens en bedrijventerreinen in de regio zelf. Die belangrijke verbindingen zijn niet vanzelfsprekend en staan zelfs onder druk. Zoals door meer forensen, meer inwoners, hogere aantallen vrachtverkeer en de rol van het openbaar vervoer. 

Die druk heeft ook invloed op de leefbaarheid en het milieu. "We hebben als gemeenten de taak om West-Brabant in beweging te houden", vertelt Cees Lok. "Binnen Regio West-Brabant werken we daarom met de zestien gemeenten, samen met verschillende partijen aan de verbetering van het West-Brabantse mobiliteitsnetwerk." 

Aan de slag met mobiliteit 

Dat gebeurt op twee manieren. Enerzijds door mobiliteitsprojecten te bevorderen in gemeenten en samenwerkingen aan te gaan met partijen als SmartwayZ.nlLogistics Community Brabant (LCB) of het Brabant Mobiliteitsnetwerk. "Zo kijken we hoe we samen met externe partijen het netwerk slimmer kunnen maken of innoveren. Het is voor gemeenten namelijk niet altijd makkelijk om op eigen kracht grote veranderingen door te voeren. Daar zijn ook bewoners en bedrijven voor nodig."

"Anderzijds werken we aan mobiliteit in West-Brabant door te lobbyen bij het Rijk en de provincie. Maar met name bij Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die gaan immers over de uitvoering", voegt Lok toe. Dat lobbyen klinkt als een stroperig proces, maar is niet te voorkomen. "We moeten ons juist in de kijker blijven spelen en de overheid wijzen op zwakke schakels in ons netwerk. Het gezamenlijke verzoek van West-Brabantse gemeenten om de Haringvlietbrug niet volledig af te sluiten is een mooi voorbeeld hiervan. Zo'n verzoek wordt dan ook gehoord en uitgevoerd. In samenwerking en met gezamenlijke belangen staan we sterker."

Fietsende vrouwen

Projecten in de regio 

Wegen en spoorwegen zijn niet van de een op andere dag aangelegd of gerenoveerd. Toch zijn er tal van andere manieren om de mobiliteit in West-Brabant te verbeten. “Dit gaat door middel van projecten", vertelt Lok. "In kleine, projectgerichte groepen kijken we naar wat gebieden in West-Brabant nodig hebben. Bijvoorbeeld de doorstroomfunctie van de logistieke sector in de Noord-Zuid Corridor verbeteren of de bereikbaarheid van het West-Brabantse buitengebied vergroten."

Samenwerken werkt versterkend

Gemeenten pakken zelf de uitvoering van projecten op. Vaak gebeurt dit samen met een aangrenzende gemeente. Logisch: want een weg houdt niet ineens op en vaak kampen gemeenten met dezelfde mobiliteitsproblemen, maar het is ook praktisch. En samenwerken werkt versterkend. Dat geldt niet alleen voor auto- of vrachtverkeer. Ook het versterken van fietsverbindingen tussen de steden in West-Brabant is een daar een belangrijk onderdeel van. Lok: "Een voorbeeld is de snelfietsroute (F58) die van Bergen op Zoom naar Roosendaal loopt. Misschien ontstaat het plan om deze door te trekken naar Den Bosch. Dan moeten we Halderberge, Etten-Leur en Breda ook aansluiten en kun je op bestuurlijk niveau beter op één lijn zitten."

Innovatie als sleutel

"Innovatie vormt een belangrijke sleutel. Slimme verkeerslichten in Roosendaal en Breda, het gebruik van data zodat vrachtwagens niet lang stil hoeven staan of werkgevers in de regio aansporen om het autogebruik van henzelf en personeel te verminderen. Het is een korte opsomming van proeven die nu al plaatsvinden en zichtbaar zijn op de wegen of in de auto of op de fiets", merkt Lok op. Maar daar blijft het volgens hem niet bij. "Het is een proces dat altijd in beweging is. Dat betekent ook dat innovaties, zowel technisch als bestuurlijk, elkaar snel opvolgen."

Slimme mobiliteit door middel van slimme verkeerslichtenAls bestuurders zijn Lok en zijn collega's altijd nieuwsgierig naar wat voor soort innovaties er in West-Brabant nog meer toegepast kunnen worden. "Want ook op de bestaande wegen zijn innovaties mogelijk, zoals kiezen voor slimme verkeerslichten of sensoren in het wegdek", merkt hij op. "We blijven zoeken naar slimme toepassingen die ons wegennetwerk in West-Brabant bereikbaar, beter en veiliger maken. Ook in de logistieke sector, waarin we met onze stuurgroep en partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid samenwerken."

Meer informatie

Bekijk onze themapagina over mobiliteit om een beeld te krijgen waar de zestien gemeenten samen aan werken op het gebied van mobiliteit. December vormt bovendien de Maand van Mobiliteit bij Regio West-Brabant (RWB). Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor nieuws en meer informatie.