15 februari 2022

Douwe-Frits Broens: 'Biobased toepassingen spelen een onmisbare rol in de circulaire economie'

Een circulaire economie vraagt om verandering en mensen die het verschil maken. Tijdens de Maand van Circulaire Economie interviewen we West-Brabantse Circulaire Verschilmakers. Hoe dragen ze hun steentje bij aan een duurzamere, circulaire regio? In deel vijf: Douwe-Frits Broens, portfoliomanager Business Support bij Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Op wat voor manier draagt CoE BBE bij aan een circulaire economie in West-Brabant?

"De missie van CoE BBE is om door middel van praktijkgericht onderzoek, dat meteen impact heeft, biobased toepassingen voor bedrijven en producten te onderzoeken en te vermarkten. De biobased sector is erg groot in West-Brabant. Het is ook een onmisbaar onderdeel in de circulaire economie. CoE BBE onderzoekt duurzame toepassingen die huidige, lineaire producten of materialen vervangen door biobased materialen. Deze materialen zijn grotendeels op circulaire basis. Denk dan een bouwmateriaal, plasticvervangers of verfstoffen."

Waarom is dit belangrijk?

"Grote motivatie is het klimaatprobleem. Wil je de wereld achterlaten aan je kinderen op de manier hoe we nu doorgaan? Daarmee scheep je andere generaties op met de problemen die eerdere generaties veroorzaakten. Dit proces moeten we keren. We weten bovendien dat grondstoffen zoals metaal of olie ooit opraken, maar ook zoiets simpels als bouwzand voor de cementindustrie is niet oneindig voorhanden. We moeten dus overschakelen op duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld op basis van circulair, biobased materiaal."

Wat was hierin de succesfactor?

"De verbinding die we tussen partijen mogelijk maken werkt goed. We hebben per jaar ruim tweehonderd studenten die aan projecten werken. Zowel bij ons eigen onderzoek als bij bedrijven. Deze studenten zijn onmisbaar voor het bedrijfsleven, dat staat te springen om goed opgeleid personeel en innovaties. Anderzijds zijn deze studenten tegelijkertijd de producenten van de toekomst. Een nieuwe generatie die werkt met en kennis heeft van biobased toepassingen wordt zo klaargestoomd. Het is belangrijk dat een positieve instelling centraal staat. Dus denken in oplossingen en mogelijkheden in plaats van beperkingen."

Wat zijn de verdere ambities? Waar staan jullie over vijf jaar?

"Ik ben serieus als ik zeg dat ik van West-Brabant het Silicon Valley van de biobased economie wil maken, het centrum van biobased toepassingen. Want met de producenten zoals telers en kwekers, verwerkers zoals Cosun en met een gezond onderwijsklimaat in een relatief klein gebied, is er ontzettend veel mogelijk. Het is wel noodzakelijk dat de innovaties en uitvindingen die we doen geen 'nieuwtje' blijven, maar dat het gemeengoed wordt en zijn weg naar de markt vindt."

Hoe inspireer jij anderen om aan de slag te gaan?

"Dankzij mijn functie beschik ik inmiddels over een groot netwerk. Van studenten, hogescholen tot bedrijven en onderzoekers. Het samenbrengen van studenten, onderzoekers en ondernemers en het aanzwengelen van projecten zijn twee van mijn taken. Mensen kunnen me altijd bellen om samen te werken. Het is noodzakelijk dat projecten waaraan studenten meewerken daadwerkelijk resultaten opleveren. Ik hoop te inspireren door vooral een verbinder te zijn."

Verder lezen

Bezoek de site van CoE BBE voor meer informatie over lopende projecten en activiteiten van Coe BBE Tijdens februari, de Maand van Circulaire Economie bij Regio West-Brabant, publiceren we regelmatig over circulaire verschilmakers, initiatieven en activiteiten in onze regio. Maar er gebeurt meer! Bekijk ook onze pagina circulaire economie. Hier vind je onder andere praktische toolkits, de Quickscan Circulaire Economie West-Brabant maar ook samenwerkingsafspraken van de zestien West-Brabantse gemeenten om de circulaire doelen te halen.