12 mei 2022

Frank Petter: 'De West-Brabantse agrofood-sector maakt een wedergeboorte door'

De gemeenteraadsverkiezingen en de bijbehorende bestuurswisselingen brengen ook voor Regio West-Brabant (RWB) verandering met zich mee. Toch zijn er bestuurders die de komende bestuursperiode zeker in de regio actief blijven. Onder wie Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom en voorzitter van de stuurgroep Agrofood/Biobased. Samen met hem blikken we kort terug, maar kijken ook alvast vooruit naar kansen en mogelijkheden voor onze regio.

Zou u wat meer kunnen vertellen over de belangrijke rol die de agrofood en biobased-sector in West-Brabant inneemt? 

"West-Brabant is van oudsher een vruchtbaar gebied, waar volop gewassen gekweekt worden. Later kwam daar de sierteelt bij. Een oude sector dus, maar wel een die volledig met zijn tijd is meegegaan en volop floreert. Ik spreek weleens van de wedergeboorte van de agrofood-sector hier in West-Brabant. Die sector zit in ons DNA. Daar is biobased aan toegevoegd, ofwel het maken van nieuwe producten op biologische basis. Neem bijvoorbeeld de suikerbiet. Die wordt inmiddels lang niet alleen maar geteeld voor de suiker, maar ook voor cosmetica, (bio)plastics of zelfs wasmiddel. De Agrofood/Biobased-sector heeft de afgelopen jaren een ongelooflijke vlucht genomen. Steeds meer initiatieven, bedrijven en het onderwijs haken hierop aan. Er zijn nu echte broedplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de Green Chemistry Campus en Delta Agrifood Business (DAB)." 

Wat is het geheim, denkt u? En wat verwacht u van deze sector in de toekomst? 

"Door breed te denken en die samenwerking op te zoeken, bereiken we mooie resultaten. Als overheid moet je een verandering doormaken. We hebben waardevolle connecties opgebouwd met triple helix-partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. Daarin ligt onze kracht. Je brengt er mensen met dezelfde gedachtes en ideeën bijeen. Ik denk dat dat het geheim is en daar moeten we zeker in de toekomst verder aan bouwen. De komende jaren voorzie ik een nog grotere groei."

Moet West-Brabant als regio nog ergens in veranderen? 

"Ik denk dat we de komende jaren nog wat scherper mogen afbakenen waar we in West-Brabant aan of mee werken. Zorgen dat je focus behoudt dus. Dat houdt in dat je zegt wat je als regio níet doet of waar je minder sterk in bent. Daarnaast denk ik dat zowel bestuurders als ondernemers zich veel beter bewust moeten zijn van de plek waar ze werken en leven. Ook over de provinciegrens in Zeeland en Zuid-Holland liggen kansen om samen te werken. Daar vinden vaak dezelfde soort ontwikkelingen en problemen als in onze regio plaats. Over de schutting kijken kan leerzaam zijn." 

Hoe kijkt u naar de successen die, in ieder geval, de afgelopen vier jaar zijn behaald in West-Brabant? 

"Het is goed om te zien dat er steeds meer resultaat zichtbaar is. Neem de Regio Deal Midden- en West-Brabant bijvoorbeeld. Hier komen veel Agrofood/Biobased-projecten samen. We spelen ons daarmee ook in de kijker van Rijksoverheid. Een waardevol stukje erkenning. Daarnaast zijn projecten als BioVoice, waar grotere bedrijven de kleinere mkb'ers en startups op sleeptouw nemen, erg succesvol. Door deze initiatieven creëer je een beweging waar verandering van onderaf plaatsvindt."

Wat wilt u eigenlijk meegeven aan de nieuwe West-Brabantse bestuurders? 

"Deel wat er in je gemeente speelt met andere West-Brabantse gemeenten en deel wat je hebt of waar je sterk in bent. Dit mag zeker meer gebeuren. Het geeft je een gezicht als gemeente. Nieuwe West-Brabantse collegeleden moeten echte ambassadeurs van de regio zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat er politiek draagvlak is voor nieuwe initiatieven en projecten. Sta je als bestuurder open voor ontwikkeling en vooruitgang, dan moet het goed komen."

Zijn er ontwikkelingen die u belangrijk vindt en die de nieuwe bestuurders zeker moeten volgen en oppakken? 

"De wereld verandert en verduurzaamt. Maar afscheid nemen van fossiele brandstoffen en grondstoffen blijkt lastig. De oorlog in Oost-Europa bewijst maar weer dat we nog te vaak te afhankelijk zijn van fossiele producten zoals gas en olie. Grondstoffen worden steeds schaarser. Een oplossing hiervoor ligt grotendeels in biobased-toepassingen. Zorg dus als gemeente dat je hiervan op de hoogte bent of deel kennis die je hebt met andere gemeenten en triple helix-partners. Zet succesvolle projecten en initiatieven in de etalage en breng ze als overheid in contact met het onderwijs en bedrijfsleven."

Meer informatie

De bestuurders die aan het woord komen hebben in hun bestuursperiode allemaal een steentje bijgedragen om West-Brabant economisch te versterken, te verduurzamen, te verslimmen of op ruimtelijk gebied te verbeteren. Door de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we binnen RWB met veel nieuwe gezichten te maken, deze interviewreeks dient daarom als een moment om terug te blikken en om al vooruit te kijken.

Op 13 mei organiseert RWB samen met REWIN een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe raads- en collegeleden, waarbij zij kennis kunnen maken met onze werkwijze, ambities en plannen. Als raads- of collegelid alvast zelf kennismaken met Regio West-Brabant? Bekijk dan deze speciale infopagina voor raads- en collegeleden op onze website.