27 september 2022

Ivo van Opbergen: 'Mbo'ers hebben veel meer in hun mars dan gedacht wordt en kunnen tijdens hun werk doorgroeien'

Talent ontwikkelen is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we naar de kansen van talentontwikkeling. In dit deel is Ivo van Opbergen aan het woord, accountmanager bedrijfsopleidingen bij Curio en lid van de stuurgroep West-Brabant werkt met Talent.

Wat vindt u belangrijk als het gaat om talentontwikkeling?

"Iedereen moet een kans krijgen. Dat geldt voor leren en ontwikkelen, zodat dat we talent ook kunnen behouden op werkplekken. Wil je vakmensen behouden, zorg als bedrijf dan voor een goede leercultuur. Stippel samen met je medewerkers hun carrièrepad uit en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zorg dat je dit ook faciliteert en borgt in de organisatie. Curio en andere onderwijsinstellingen kunnen daarbij helpen en zorgen voor maatwerk. Bijvoorbeeld door de vraag vanuit de overheid en het bedrijf om te zetten naar passende opleidingstrajecten, zoals cursussen, trainingen of diplomatrajecten. Het kan zomaar zijn dat er dan ruimte voor andere werknemers met weer andere capaciteiten ontstaat. Het is belangrijk om de potentie van iedereen volledig te benutten en daarvoor de mogelijkheid te bieden. Ook op latere leeftijd."

Op welke manier stimuleren jullie vanuit Curio dat onderwijs voor iedereen passend kan zijn?

"Beroepsonderwijs vindt al lang niet meer volledig klassikaal plaats. Zeker op het mbo, waarbij de praktijk een centrale rol vervult. We zijn hard bezig om die muren van het klaslokaal nog verder te verlagen of zelfs af te breken. Mooi voorbeeld is het gebruik van vakmensen in het werkveld binnen het onderwijs, ook wel een 'hybride docent'. Of het feit dat het onderwijs vaker binnen de muren van de bedrijven komt voor de begeleiding van studenten. Ook in het meedenken in ontwikkelingsvraagstukken. We bieden steeds meer leertrajecten aan voor mensen die al ergens werken. Zo werken ze naast hun baan toch aan de eigen ontwikkeling. Denk aan verschillende maatwerktrajecten op de werkvloer, die leiden tot een diploma, certificaat of getuigschrift. Verder weten bedrijven ons steeds vaker te vinden met de vraag: hoe kan ik mijn personeel trainen en van meer kennis voorzien?"

Waarom is die training en ontwikkeling volgens u zo belangrijk?

"Het tekort op de arbeidsmarkt wordt niet alleen veroorzaakt door een gebrek aan personeel. De veranderende en benodigde expertise van (bestaand) personeel speelt ook een rol. Neem bijvoorbeeld een vraagstuk als de energietransitie. Een elektricien moet vandaag de dag veel meer kennis in huis hebben dan twintig jaar geleden. De netwerken worden steeds complexer. De toename van elektrisch rijden of groen opgewekte stroom zijn daar goede voorbeelden van. Het bijspijkeren van de praktische kennis is dan van belang. Opleidingen en trainingen helpen daarbij. Op die manier kunnen vakmensen zich verder ontwikkelen, waardoor bedrijven weer aan de vraag uit de maatschappij en vanuit de overheid kunnen voldoen.”

Hoe wordt deze beweging gestimuleerd vanuit het programma West-Brabant werkt met Talent? Welke andere programma’s of samenwerkingen in de regio zijn ook van belangrijke waarde?

"Curio is bij verschillende projecten van West-Brabant werkt met Talent betrokken. Maar we helpen in meer samenwerkingen mee om die krapte op de arbeidsmarkt in de regio te verlichten. We opereren al langere tijd en veel vaker op de scheidslijn van de triple helix-samenwerking: dus met onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen. Dit vindt vanuit Curio al in tal van projecten plaats. Bijvoorbeeld op het gebied van voedingsmiddelen bij Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom en de Horeca & Hospitality Academie of bij de TruckAcademy West-Brabant in Breda. In die laatste passen studenten samen met BOVAG-bedrijven als Bluekens B.V. of Volvo de laatste snufjes in nieuwe vrachtwagens toe. Dat levert interessante wisselwerkingen op tussen medewerkers bij die bedrijven en studenten."

Het mbo is dus bezig met een opmars. Er wordt aan een goede naam gewerkt. Maar hoe zouden andere partijen morgen al een verschil kunnen maken?

"Als we als maatschappij, waaronder je ook het onderwijs mag scharen, mensen waarderen om wat ze wél kunnen in plaats van 'af te rekenen' op wat ze niet kunnen. Mbo'ers hebben veel meer in hun mars dan gedacht wordt en kunnen tijdens hun werk verder doorgroeien. Het is extra lastig omdat ook ouders hun kind liever naar de havo of VWO zien gaan. Gelukkig zie je steeds vaker een ommekeer in dit denkbeeld. Er komt meer erkenning voor vakspecialisten vanuit het Mbo-veld die onmisbaar zijn voor de bestaande en toekomstige uitdagingen in onze samenleving en de krapte op de arbeidsmarkt die daar ook nog eens bijkomt."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent in de regio. Als partner uit het onderwijs, steunt Curio verschillende projecten van West-Brabant werkt met Talent. Deels vanuit expertise en ervaring, deels in betrokken studenten in projecten. Projecten waar Curio direct bij betrokken is: 'Drive to the Future', 'Verhogen arbeidsmarktwaarde kansarme schoolverlaters en werkzoekenden', 'Our workflow' en het project 'Stageplaatsen composietenonderhoud'.

Ivo van Opbergen zal ook als deskundige vanuit het onderwijs aanschuiven bij het panel tijdens de bijeenkomst van Talent Behouden op 13 oktober. Meer weten of aanmelden? Bekijk het evenement in de agenda van RWB en meld je aan.