16 juni 2023

Leerprogramma ambtelijke koplopers Circulaire Economie succesvol afgerond

Na vier maanden training, ervaring uitwisselen en kennis opdoen is het leerprogramma ambtelijke koplopers Circulaire Economie ten einde. Het programma, uitgevoerd door Regio West-Brabant (RWB), hielp West-Brabantse gemeenteambtenaren om de circulaire economie in hun eigen gemeente aan te jagen. In vier workshops en twee intervisies leerden zij hoe de theorie rondom circulaire economie in de praktijk te brengen.

In totaal deden vijfentwintig ambtenaren volledig of gedeeltelijk mee aan het leerprogramma. Deze ambtenaren werken binnen hun gemeente voor sectoren als duurzaamheid, economie of ondernemen maar ook beleidsvelden als afval en jeugdzorg. In het programma hebben zij zich verdiept in circulair denken en doen. Hoe kun je als gemeente op kleine schaal een grote impact maken? Wie of wat heb je daar oor nodig? En hoe kun je door betere samenwerking de circulaire transitie in goede banen leiden? 

Mark Kok transitiemaker bij RWB begeleidde het project. Hij kijkt met een positief gevoel terug op het programma. "Met alle voorbeelden hebben we ambtenaren in de juiste richting geholpen. Je ziet dat kennisdelen werkt, maar dat ervaringen en samen aan ideeën en oplossingen werken leidt tot nog betere samenwerking en hopelijk goede ontwikkelingen in West-Brabant voor de transitie naar een circulaire economie. Nu is het aan de ambtenaren om hun opgedane kennis toe te passen in hun eigen gemeente."

Leerprogramma 

Het leerprogramma bestond uit een mix van theorielessen en werksessies. Deskundigen als Jifke Sol, lector Circulaire Transities at Fontys University of Applied Sciences, en Mattheus van de Pol, programmaleider circulaire maakindustrie bij het Ministerie van Economische Zaken, zorgden voor een goede theoretische bodem. Inspirerende sprekers als Osiris Hoepel namen de deelnemers juist mee in hoe zij met hun gedrag en werk invloed kunnen hebben op de omgeving en het werkveld. 

Kansrijk

De deelnemers zijn vervolgens in meerdere werksessies aan de slag gegaan met de theorie. Zij keken daarbij vooral naar hoe in hun eigen gemeente het verschil gemaakt kan worden en welke initiatieven kansrijk zouden zijn. Denk aan het opzetten van een circulair ambachtscentrum in een gemeente of regio en betere samenwerking met het bedrijfsleven om circulaire doelen te halen.

Ambtenaren werken samen binnen leerprogramma CE

Het leerprogramma kende een mix van theoretische lessen en praktische opdrachten.

Verdere stappen  

Het is de eerste keer dat RWB een leerprogramma op deze manier organiseerde en het is ook de eerste keer dat er een leerprogramma op deze schaal in de regio georganiseerd is. Er blijkt echter voldoende animo bij ambtenaren om aangehaakt te blijven. Het leerprogramma heeft dan ook een goede samenwerking tussen de partijen gebracht, die nu ook in de praktijk in of tussen gemeenten toegepast kan worden. Op die manier helpt RWB om gemeenten in de regio bij de transitie naar een circulaire economie in West-Brabant.  

Meer informatie 

Meer weten over West-Brabant als circulaire regio? Bekijk onze website voor meer informatie over dit onderwerp. Interesse in de aanpak of methode rondom dit leerprogramma of heb je een goed idee? Neem dan contact op met Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu).