02 juni 2021

Maand van Bedrijventerreinen: Wat zijn de plannen in West-Brabant?

Juni is de Maand van Bedrijventerreinen bij Regio West-Brabant. Gedurende deze maand bespreken we de regionale ontwikkelingen, lichten we verschillende bedrijventerreinen uit en houden we interviews over dit onderwerp. In dit artikel vind je meer informatie over regionale afspraken en de voortgang.

De laatste twee jaar hebben de West-Brabantse gemeenten en de provincie werk gemaakt van een nieuwe bedrijventerreinenstrategie. De ambitie? Een gezonde, toekomstbestendige markt voor bedrijventerreinen, zodat we, op basis van het economisch profiel van de regio, economische kansen en ambities kunnen realiseren. Goed bereikbaar en duurzaam. Samenwerking tussen gemeenten speelt daarbij een belangrijke rol. "Betere afspraken en afstemming zijn daarom de sleutelwoorden, vertelde Cees Lok, voorzitter bestuurlijke kopgroep bedrijventerreinen, daarover in een eerder interview. "Want voordat je over elkaars gemeentegrenzen heen kijkt en samenwerkt, is het belangrijk dat je met elkaar onderliggende afspraken maakt."

Toekomstbeeld bedrijventerreinen 

Regio West-Brabant heeft inmiddels een toekomstbeeld bedrijventerreinen opgesteld en, met de provincie, afspraken gemaakt over regionale, economische, ruimtelijke en maatschappelijke uitgangspunten. Deze afspraken gaan onder meer over de manier waarop we samenwerken en hoe gemeenten moeten afstemmen bij huisvestingsvragen van bedrijven. Evenals bij de programmering van bedrijventerreinen. Daarnaast ligt er een eerste inventarisatie van projecten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, als aanzet voor een investeringsagenda.  

Het toekomstbeeld geeft in grote lijnen richting. En dat is waar de gemeenten met elkaar werk van willen maken. De gemeenten hebben afspraken gemaakt van de manier waarop dat gebeurt. Zodat bedrijven zich op de juiste of beste plek in de regio kunnen vestigen en er in de regio altijd een passend aanbod van vestigingsruimte beschikbaar is. Dat doen de gemeenten door de bedrijven naar de juiste plek te begeleiden. En te zorgen dat er voldoende en passend aanbod is en welke bedrijventerreinen mogelijk verduurzaamd, herontwikkeld moeten worden of een andere functie moeten krijgen.  

Wat gaan we doen in West-Brabant? 

De komende jaren werken de zestien gemeenten, provincie en partners aan het versterken van bedrijventerreinen in de regio. Zo gaan de partijen werk maken van het verduurzamen, circulair en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Daarnaast is logistiek een belangrijke sector in de regio. We hebben echter ook te maken met schaarse ruimte en discussies over ‘verdozing’. Regio West-Brabant gaat samen met de gemeenten en bedrijven onderzoeken welke keuzes nodig zijn voor een sterke logistieke regio. Daarbij kijken de partijen zowel naar bestaande bedrijventerreinen als naar wat aanvullend nodig is.  

Volgende week bespreekt de Commissie van Advies Ruimte en Economie van Regio West-Brabant de nieuwe strategie voor bedrijventerreinen en de uitvoeringsagenda voor de komende tijd. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over bedrijventerreinen in West-Brabant en waar de bestuurders uit onze regio naartoe willen? Eerder interviewden wij wethouder Cees Lok, voorzitter bestuurlijke kopgroep bedrijventerreinen. Bekijk ook onze website voor meer informatie en houd onze LinkedIn-pagina in de gaten.

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Robbert-Jan Willeboordse

adviseur Economie en Arbeidsmarkt
Thema:
Economie