14 april 2022

Nicky Broos: 'Toerisme als economische kracht van West-Brabant vergroten'

Wil je je als regio in de toeristische kijker spelen, dan moet er een stevige basis liggen. RWB stelde samen met ondernemers en gemeenten daarom de Inspiratiegids West-Brabant samen. Het document dient als kapstok voor ondernemers en gemeenten om verder op te bouwen en om inspiratie uit op te doen. Nicky Broos, lid van de ondernemersgroep die meeschreef aan de gids, vertelt meer over het document en de kansen voor vrijetijdseconomie in West-Brabant.

Vrijetijdseconomie, toerisme, recreatie. Het zijn vaak begrippen die door elkaar worden gebruikt, maar op hetzelfde neerkomen: hoe zorg je dat mensen van buiten en binnen je regio in hun vrije tijd een fijne tijd beleven. Volgens Nicky Broos liggen de kansen in West-Brabant voor het oprapen. Soms gebeurt dat al volop. "Fantastisch om te zien hoe de gemeente Halderberge zo heeft ingezet op hun historisch-religieus erfgoed. Van de bezoekers die dat trekt, profiteren ook Roosendaal en Etten-Leur."

Bewustwording 

Maar het kan volgens hem beter. Uiteindelijk hoopt hij samen met de ondernemersgroep en bestuurlijke kopgroep op meer bewustwording om de toeristische sector in West-Brabant te stimuleren. "Het is soms nog een ondergeschoven kindje", merkt hij op. "Terwijl er met wat meer ambtelijke slagkracht en een goede gemeentelijke visie ontzettend veel uit onze regio te halen valt. Niet alleen voor bezoekers buiten West-Brabant, ook voor West-Brabanders zelf." Dat kan als het aan hem ligt onder meer door vanuit uniciteit per gemeente te werken, maar wel in samenhang met bijvoorbeeld de inspiratiegids als basis.

Jachthaven Willemstad

Top vijf 

Broos spreekt zelf graag van leisure, het Engelse woord voor vrije tijd of vrijetijdsbesteding. Inmiddels is dit woord bepalend voor de toeristische sector, die hij graag een stuk breder trekt. "Reken je leisure ook onder vrijetijdseconomie, dan vind ik dat stappen, shoppen en horeca daar ook bij horen. Omdat ze nauw met elkaar verbonden zijn. En dan zit je toch al snel in de top vijf van de totale economische waarde van het Nederlands bruto binnenlands product", legt hij uit. "Een sector die goed is voor meer dan een miljoen banen. Ga maar na. Haast iedereen heeft ooit een baantje gehad dat tegen vrijetijdseconomie aanschurkt. Of je in je zomervakantie op een camping vlakbij Rucphen werkte of als afwasser in een restaurant in Bergen op Zoom."

Van het leven genieten, sociaal bezig zijn, met veel gezelligheid, eten en drinken is onlosmakelijk verbonden met de regio en de rest van Brabant

Inspiratiegids als vertrekpunt 

Volgens Broos is verandering nodig, want er wordt in de regio vaak op postzegelniveau gedacht of gewerkt. Dat zou anders moeten, vindt hij. "Het is de toerist of gast om het even of hij nu in gemeente A of B is. Hij wil zo optimaal mogelijk kunnen ontspannen, recreëren. Grenzen zijn dan eerder een drempel dan dat ze stimulerend werken voor toerisme."

Broos en de kopgroep VTE (vrijetijdseconomie) van Regio West-Brabant hopen met de Inspiratiegids in ieder geval een vertrekpunt voor het ambtelijk apparaat en ondernemers te hebben. Iets waar ze op verder kunnen bouwen. De inspiratiegids legt volgens hem de nadruk op het totaalplaatje van de West-Brabantse toeristische sector. Broos: "En daar kun je als ondernemer of gemeente prima je eigen sausje aan toevoegen."

Het DNA van West-Brabant 

Leg je het DNA van West-Brabant onder de microscoop, zoals in de gids is gedaan, wat zie je dan eigenlijk? Allereerst valt op dat de warme uitstraling en het sociale als een rode draad door het document lopen. Broos: "Als ondernemer krijg ik dit ook vaak te horen van bezoekers uit de Randstad. Daar gaat het er toch een stukje anders, minder warm aan toe." Daarnaast vormen punten als verbondenheid, gastvrij en loyaliteit ook belangrijke ankers. En, volgens Broos, het bourgondische gevoel dat je ook elders in Brabant tegenkomt.

Eneco-Tour West-Brabant

Goed bereikbare regio 

"Van het leven genieten, sociaal bezig zijn, met veel gezelligheid, eten en drinken is onlosmakelijk verbonden met de regio en de rest van Brabant", voegt hij toe. "Dit zie je natuurlijk ook terug in het carnaval, de vele kermissen of het bloemencorso van Zundert." West-Brabant is volgens hem geen regio waar mensen een of twee weken op vakantie gaan. "Maar we zijn wel een goede bereikbare regio om een paar dagen te verblijven en om uitstapjes te maken. Vergeet ook niet: twintig kilometer rijden is niets voor een toerist. Bovendien ben je dan al door drie West-Brabantse gemeenten gereden", aldus Broos.  

Inrichten 

Om toerisme in de regio te stimuleren, zijn er al de nodige initiatieven. Naast provinciale platforms als VisitBrabant, hebben de grotere steden in West-Brabant vaak al hun eigen citymarketing. Verder zijn er soortgelijke initiatieven bij andere gemeenten. "Alleen maar goed", merkt Broos daarover op. "Hopelijk is de inspiratiegids een aanvulling of basis voor ambtenaren, beleidsmedewerkers en ondernemers. Over tien jaar hoop ik dat we in West-Brabant erin geslaagd zijn om toerisme als economische kracht van de regio minimaal te verdrie- of verviervoudigen."

Meer informatie 

April is de Maand van VTE (vrijetijdseconomie) bij RWB. Tijdens deze maand delen we publicaties, zoals de inspiratiegids West-Brabant, en interessante interviews of artikelen. Wil je meer weten over de regionale ambities, resultaten en samenwerking? Bekijk dan de pagina over vrijetijdseconomie op de website. Hier vind je een overzicht met nieuwsberichten en belangrijke publicaties.