05 januari 2022

Nieuw skillslab robotlassen: 'Regio Deal maakt bijscholing vakmensen mogelijk'

Stichting Vakopleiding Metaal & Techniek (SVM) in Oudenbosch is een door het bedrijfsleven opgerichte opleiding en biedt praktijkgerichte opleidingen aan. SVM is hierdoor sterk in bij- en omscholingstrajecten. Een van die bijscholingstrajecten is de nieuwe opleiding tot programmeur van lasrobots. Deze opleiding is opgezet met middelen vanuit de Regio Deal Midden- en West-Brabant en is onderdeel van de het project Human Capital Topsectoren.

Foto: Stichting Vakopleiding Metaal (SVM)

Lars Damen, programmanager van het project Human Capital Topsectoren, ging langs bij Martien Kats, directeur van SVM, op de nieuwe locatie in Oudenbosch. SVM is een opleider voor het regionale metaalsector en biedt opleidingen aan op het gebied van verspanen, constructiewerk, mechantronica, pijp- en plaatbewerking. De opleiding tot lasrobotprogrammeur is daar nu aan toegevoegd. "Met het geld van de Regio Deal Midden-en West-Brabant hebben we een skillslab robotlassen kunnen inrichten", vertelt Kats. "We hebben onder andere de robot gekocht, docenten getraind en lesmodules aangekocht en verder ontwikkeld."

Skillslab

Met het skillslab is SVM in staat om jaarlijks meerdere lasprogrammeurs op te leiden of om te scholen. Op dit moment zijn er al zes werknemers die de opleiding succesvol doorlopen. Kats verwacht dat de opleiding de komende jaren nog verder zal groeien. "Er is een groot tekort aan lassers, daarom besluiten steeds meer metaalbedrijven te investeren in een lasrobot", legt hij uit. "De robots kunnen eraan bijdragen dat de productiviteit hoger wordt en daarmee ook personeelstekorten opgevangen kunnen worden. Is er een ontwerp geprogrammeerd, dan fungeert de lasrobot als een grote 3D-printer die zelfstandig kan lassen."

Resultaten lasrobot Stichting Vakopleiding Metaal

Moderniseren metaalsector

Op de foto hierboven is een afstudeeropdracht van een van de leerlingen te zien. "Het lijkt een eenvoudig product, maar door de randen die gelast moeten worden en de ronde vormen is het een complexe opdracht", geeft Kats aan. Want het vergt de nodige kennis om op de juiste manier de lasrobot te programmeren. De afgestudeerde lassers hebben dankzij het skillslab de juiste vaardigheden om met de robot aan de slag te gaan.

Dit jaar volgen zeker tien werknemers de opleiding en worden omgeschoold tot programmeur. Zonder deze opleiding zou het voor metaalbedrijven in de regio lastig zijn om te investeren in lasrobots omdat nog te weinig medewerkers in de sector de lasrobot kunnen bedienen. SVM biedt hierin een oplossing en draagt bij aan het verbeteren en moderniseren van de sector.

Maand van Human Capital West-Brabant

Januari is de Maand van Human Capital bij Regio West-Brabant (RWB). Innovaties en oplossingen zoals de nieuwe opleiding bij SVM zijn een manier om het tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten in de regio tegen te gaan. Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders maakt RWB zich sterk voor dit soort projecten en een nieuwe benadering van de human capital strategie. Lees er meer over op onze website en sluit aan bij het Themacafé Human Capital op 26 januari.