29 april 2021

Nieuwe beleidsafspraken verkeersmanagement West-Brabant

Wegbeheerders stellen in de regio West-Brabant een nieuwe beleidsmatige oplegger op voor mobiliteit en verkeersmanagement. Dit document heet het multimodaal netwerkkader. De oplegger is de basis van nieuw uit te voeren verkeersmanagement in de regio. Regio West-Brabant start samen met innovatief mobiliteitsprogramma SmartwayZ.nl aan de eerste proeven en projecten.

Foto: Peter van Trijen

In het netwerkkader leggen de wegbeheerders gezamenlijk vast hoe ze het wegennet willen gebruiken. Iedere weg krijgt een bepaalde functie toegewezen die aangeeft hoe de weg moet functioneren binnen het netwerk. Op basis van deze ordening kan de wegbeheerder voorkeurroutes uitstippelen voor het verkeer op zijn wegennet. Dat gebeurt multimodaal.  

Multimodaal verkeer 

Multimodaal houdt in dat het netwerkkader niet alleen gericht is op autoverkeer, maar ook op logistiek, fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer en hulpdiensten. Met een verschuiving naar andere modaliteiten zetten de partijen zich in voor een leefbaardere en veiligere omgeving. Ook biedt het verbreden van de modaliteiten zicht op het belang van ervan, wat weer kan leiden tot andere keuzes over de invulling van verkeersmanagement in de provincie, bijvoorbeeld met behulp van specifieke Use Cases voor intelligente verkeersregelingsinstallaties. Ook wel iVRI’s genoemd. 

Binnen en buiten West-Brabant  

Het ontwikkelen van een multimodaal netwerkkader voor heel Brabant en (Noord-)Limburg sluit aan bij de opschaling van het concept Slim Sturen. In de regio West-Brabant is hiermee gestart. Hier worden, onder andere vanuit de gebiedsgerichte aanpak, een aantal concrete maatregelen voorbereid om sluipverkeer (zoals bij de A27 Hooipolder, A16 Zonzeel, Bergen op Zoom en Chaam) te beperken. De ervaringen uit West-Brabant gebruikt SmartwayZ.nl weer in de andere regio’s, die later dit jaar starten. Standaardisatie en uniformiteit over de regiogrenzen heen zijn daarbij van cruciaal belang. SmartwayZ.NL draagt als koploper actief bij aan landelijke initiatieven op het gebied van samenwerking met serviceproviders en het ontwikkelen van landelijke en Europese standaarden voor het delen van data.  

Samenwerking met serviceproviders

Dat klinkt als een sluitend systeem. Het probleem is alleen dat de wegbeheerder niet de enige ‘sturende factor’ in het verkeer is. Menig weggebruiker volgt immers trouw de instructies van zijn navigatiesysteem op. Willen wegbeheerders het verkeer op de juiste, geschikte wegen houden, dan moeten ze er dus voor zorgen dat de partijen achter de navigatiesoftware, serviceproviders en kaartleveranciers, ook kennis hebben van het netwerkkader. Die informatie moeten de overheden niet alleen delen, maar bij voorkeur zo aanbieden dat providers de informatie gemakkelijk in hun software opnemen. Dit laatste wordt dan ook getest in het project Slim Sturen.

Meer informatie

Meer weten over de proeven en gebiedsgerichte aanpak op het gebied van mobiliteit in de regio West-Brabant? Lees er meer over in onderstaand document of dit artikel.