01 augustus 2023

Nieuwe kansen voor innovatie in West-Brabant via Just Transition Fund

Ondernemers en onderwijs- of kennisinstellingen uit West-Brabant en specifiek uit de regio Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg kunnen subsidie uit het Just Transition Fund (JTF) aanvragen. Deze ronde loopt van 15 augustus tot en met 28 september en richt zich op innovatieve projecten. Er is geld beschikbaar voor onderzoek en innovatie op meerdere gebieden.

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds en draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan.

Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten. Het totale JTF-budget voor Nederland bedraagt circa € 630 miljoen. Het programma loopt van 2021 tot 2027. In meerdere subsidierondes wordt het geld beschikbaar gesteld, gekoppeld aan een thema. De nieuwe ronde heeft innovatie als thema.

Nieuwe ronde

De nieuwe ronde van 15 augustus tot 28 september richt zich op innovatie binnen:

  • Circulaire en biobased chemie, grondstoffen of materialen;

  • De eiwittransitie voor de energie- of grondstoffentransitie;

  • Duurzame product- en procesinnovaties voor de energie- of grondstoffentransitie;

  • Digitale innovatie die nodig is voor de omschakeling naar groene chemie;

  • Bevordering van de circulaire economie

  • Als het mogelijk is een koppeling met bij- en omscholing van werknemers.

Projecten gericht op infrastructuur en de arbeidsmarkt

Ook zijn er nu nog steeds kansen binnen JTF voor projecten die zich richten op infrastructuur. Denk aan investeringen in technologie, energiesystemen en infrastructuur voor een groene chemische industrie. Heb je een project dat met technische of digitale kennis en vaardigheden medewerkers bij- of omschoolt voor de omschakeling naar een groene industrie en chemie? Ook voor deze projecten is er financiering beschikbaar.  

Subsidie voor deze projecten kun je uiterlijk 29 september aanvragen.

Meer weten?

Alle informatie, voorwaarden, het overzicht van deadlines en factsheets vind je op de website
van Stimulus, via deze link. Vul het oriëntatieformulier in of neem contact op met de kwartiermakers. Hun gegevens vind je op deze pagina. Zij helpen je graag verder.