05 oktober 2023

O&O-fonds-project Kennisloket Agrofood Zuidwestelijke Delta verbindt bedrijven en onderwijs regionale agrofood-sector

Het Kennisloket Agrofood Zuidwestelijke Delta is de regionale verbinder voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden binnen de agrofoodsector. Het platform ontving subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB) om te kunnen starten. Inmiddels maken er meer dan honderd onderwijsmedewerkers, studenten en bedrijven gebruik van het kennisloket dat gevestigd is in Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

Samenwerken en over samenwerken praten is één, maar samenwerking organiseren is een ander verhaal. Manfred van de Kreeke, programmamanager Agrofood & Biobased Economy bij Curio, voorzag langer dat een goed platform de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven verder kan brengen.

"Er is bij bedrijven een grote vraag naar studenten voor stage-opdrachten en onderzoeksmogelijkheden. Ook is het voor bedrijven niet altijd eenvoudig om direct in contact te komen met een bepaalde afdeling bij een onderwijsinstelling." Daarnaast zag Van de Kreeke vanuit het onderwijs juist weer een vraag ontstaan om beter en nauwer met het bedrijfsleven samen te werken op het gebied van agrofood. "Een verbinding in de regio ontbrak nog, bijvoorbeeld in de vorm van een platform of kennisbank. Met die gedachte hebben we als Curio in 2021 het kennisloket gestart. Samen met de Hogere Agrarische School (HAS green academy) in Den Bosch en REWIN."

Vraag en verbinding

In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven of onderwijsinstellingen voor vragen aankloppen bij het Kennisloket. Dat kan zijn omdat bedrijven in de agrofood-sector een stage-opdracht uit willen zetten, maar het kan ook zijn dat het onderwijs belangrijk, maar omdat deze twee werelden niet altijd goed met elkaar communiceren heb je een partij als ons nodig die de verbinding legt. Je kunt ons zien als de verbinder tussen de vraag en het aanbod", aldus Van de Kreeke.

Groentenveld - akker - Agrofood

De Agrofood-sector is een belangrijke economische pijler van West-Brabant. Niet alleen van oudsher, maar ook voor toekomstige toepassingen. Denk aan de eiwittransitie of biobased en plantbased producten.

Toegang tot kennis en onderzoek

Het Kennisloket blijkt nu al waardevolle rol en kennisbank voor kennis en onderzoekscapaciteit tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Om het Kennisloket verder op te bouwen, diende Van de Kreeke en partners een subsidie-aanvraag in bij het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) van RWB. "Mede dankzij de subsidie hebben we van het Kennisloket ook een fysieke plek kunnen maken, waar mijn collega Karen Speek nu vier dagen per week werkt. Zij houdt de database met zeshonderd bedrijven en organisaties bij en onderhoudt het contact met hen." Dat aantal blijft toenemen, merkt Speek op. "Inmiddels lopen er ook gesprekken om samen te werken met met andere onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld met opleidingen robotisering, digitalisering en techniek. Opleidingen die ook in de agrofood-sector belangrijk zijn of belangrijker worden. Zo maken we ons netwerk steeds groter."

Belang regio en Zuidwestelijke Delta

Door de goede verbindingen in de regio, is het Kennisloket een stimulator voor de agrofood-sector in West-Brabant. Een sector die belangrijk is voor de regionale economie en die in de toekomst ook een belangrijke rol kan spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van de eiwittransitie. Maar kennis en ontwikkeling houden niet op bij de grenzen van een regio. Van de Kreeke hoopt dan ook dat de komende jaren het Kennisloket verder uitbreidt. "We zitten natuurlijk in de Zuidwestelijke Delta. Een samenwerking met het onderwijs in Zeeland, het bedrijfsleven en met diverse fieldlabs in de regio sluit ik dan ook niet uit. Ook willen we ons platform gebruiken om beter over de successen te communiceren die uit het Kennisloket voortkomen."

Meer informatie

Het Kennisloket Agrofood Zuidwestelijke Delta is een van de vele projecten die subsidie uit het O&O-fonds van RWB ontving. Dit project heeft de focus op Agrofood/Biobased. Een van de topsectoren van West-Brabant. Samenwerkingspartners zijn op dit moment Curio, REWIN en HAS green academy, maar binnen de gehele regio vinden er op allerlei manieren samenwerkingen plaats.

Heb jij ook een project of innovatief idee dat een zetje kan gebruiken? Bekijk dan de pagina van het O&O-fonds in ons subsidieloket voor meer informatie. Houd onze website in de gaten voor nieuw geopende subsidierondes.