07 juni 2019

Opgravingen bij Middeleeuwse vindplaats in Wijk en Aalburg

In 2019 voerde Synthegra Archeologie B.V. een opgraving uit aan de Kroon in Wijk en Aalburg, in de gemeente Altena. Tijdens vooronderzoek zijn er sporen uit de periode van de 11e tot 14e eeuw aangetroffen. Op basis van vooronderzoek werden er eigenlijk resten verwacht die in verband gebracht konden worden met een hofstede die op een steenworp afstand van de vindplaats is aangetroffen en uit precies dezelfde periode stamt.

Foto: De kuil met daarin de voorraadpot, bron: Synthegra B.V.

Tijdens de opgraving bleken de opgegraven vondsten, en met name het aangetroffen aardewerk en metaal, echter eenvoudig en alledaags van aard. Er zijn resten aangetroffen van een 'simpelere' nederzetting, bestaande uit twee huizen, twee hooibergen en een waterput. 

Waterput en voorraadpot

De waterput was opgebouwd uit een uitgeholde boomstam waar binnenin een ton uit planken was aangebracht. In een kuil werd ook een voorraadpot gevonden. Mogelijk is hier sprake van een bouwoffer. Bouwoffers komen in die periode vaak voor en waren bedoeld om een voorspoedige, veilig bouw af te dwingen bij een god of meerdere goden. De offers bestaan meestal uit dure of mooie spullen. De positie van de pot onderin het spoor gaf in ieder geval aan dat de pot bewust en met zorg in de kuil is geplaatst.

Oude waterput - Wijk en Aalburg

De waterput heeft een buitenomhulsel van een boomstam en daar bovenin plankjes. Foto: Synthegra Archeologie B.V.

Intensief gebruikt landschap

De aangetroffen vindplaats maakte wel deel uit van een door mensen ontgonnen en gebruikt landschap. Uit meerdere opgravingen in de omgeving zijn resten van bewoning aangetroffen, bijvoorbeeld aan de Kroon en aan de Kerkverreweide. Bij die laatste is de eerder genoemde adellijke wel hofstede aangetroffen. Hoe deze vindplaats zich verhoudt tot de nederzetting die is opgegraven door Synthegra Archeologie B.V., is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is in dit gebied sprake van meerdere verspreid liggende kleinschalige nederzettingen of een gehucht.  

Meer informatie 

Regioarcheologie is een van de taken van Regio West-Brabant. Deze artikelen zijn bedoeld om nieuws rondom interessante opgravingen te delen met een groter publiek. Wil je meer weten over wat team Regioarcheologie doet? Bekijk hier de pagina van Regioarcheologie op onze website voor meer informatie en handige documenten.