01 maart 2022

Opgravingen in Oud-Gastel vertellen meer over vroegere bewoning

In 2022 voerde ADC ArcheoProjecten een archeologische opgraving uit voordat gestart werd met de bouw nieuwe woningen aan de Oudendijk in Oud-Gastel. Op de locatie zijn verschillende vondsten gedaan. Dankzij de opgraving kan de bewoningsgeschiedenis van deze locatie verder in kaart worden gebracht.

Het onderzochte perceel raakt in de 18e eeuw voor het eerst bebouwd. Uit deze fase zijn muurdelen van een kelder en een putje teruggevonden. Ook zijn er rijen van houten palen gevonden en sporen van uitgebroken muurwerk. Resten van moesbedden wijzen erop dat op en rondom het erf (kleinschalige) landbouw is bedreven. Door de archeologische resten, aangevuld met informatie van historische kaarten, is bekend dat de bewoning waarschijnlijk uit het midden van de 18e eeuw dateert.

Bakstenen - Opgravingen - Oudendijk Oud Gastel 2022

De gevonden muurdelen van een kelder. Bron: ADC ArcheoProjecten.

Het erf dat in deze tijd in gebruik was, bestond uit een woonhuis met twee kleinere bijgebouwen. Het woonhuis met bijgebouwen is rond 1874 gesloopt, waarna er een nieuw erf met woonhuis iets verder naar het zuiden is gebouwd. Dit nieuwe erf ligt buiten de zone die nu is opgegraven. Een waterput is het enige spoor dat duidelijk aan een laat 19e-eeuwse fase kan worden toegeschreven.

Historische bronnen

Uit historische bronnen is bekend dat de Oudendijk in het midden van de 16e eeuw is aangelegd. Voorafgaand aan de aanleg van de dijk was de onderzoekslocatie ongeschikt voor bewoning, vanwege de natte omstandigheden. De aanleg van de dijk brengt hier verandering in. De opgraving heeft een aantal aardewerkscherven uit de vroegste periode na de bedijking opgeleverd. Ook is een sloot aangetroffen die langs de Oudendijk liep. Deze dateert van een iets latere periode, namelijk de 17e eeuw. Het gebrek aan duidelijke bewoningssporen uit deze periode wijst er waarschijnlijk op dat het plangebied na inpoldering eerst voor akkerbouw in gebruik is genomen.  

Scherven - Opgravingen - Oudendijk Oud Gastel 2022

Gevonden scherven duiden op sporen van bewoning. Bron: ADC ArcheoProjecten.

Meer informatie 

Regioarcheologie is een van de taken van Regio West-Brabant. Deze artikelen zijn bedoeld om nieuws rondom interessante opgravingen te delen met een groter publiek. Wil je meer weten over wat team Regioarcheologie doet? Bekijk hier de pagina van Regioarcheologie op onze website voor meer informatie en handige documenten.